Pootaardappelopbrengst bepalen met camera’s

1 april 2019

Onderzoek wordt uitgevoerd bij akkerbouwers Leendert Koolen en Henk Geerligs uit Noord-Holland

Akkerbouwers Leendert Koolen uit Wieringerwerf en Henk Geerligs uit Anna Paulowna (NH) gaan samen met Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus en GreenPort Noord-Holland Noord de toepassing van visiontechnieken op de aardappelrooier onderzoeken. Met deze technieken kunnen de telers al tijdens de oogst een eerste inschatting maken van de netto-opbrengst.

Aanleiding voor het onderzoek is een vraag van de twee Noord-Hollandse akkerbouwers. Zij willen graag inzicht in de netto-opbrengsten van hun percelen. „We kunnen al heel goed plaatsspecifiek de opbrengst meten, maar dan weten we nog niet wat we hebben binnengehaald”, zegt Geerligs. „Eén knol per vierkante meter extra betekent al gauw 250 tot 300 euro per hectare meer.”

Ervaring met camera‘s

WUR heeft al ervaring met cameratechnieken. Zo is het al mogelijk om met hulp van camera’s zieke planten van gezonde te onderscheiden. Het verschil is dat aardappelen bij het rooien niet stil liggen en met honderden tegelijk met een snelheid van enkele kilometers per uur voorbijkomen en soms ook nog behangen zijn met grond. Tot nu toe wordt bij opbrengstmetingen op de rooier alleen het brutogewicht inclusief meekomende grond gemeten. Pootgoedtelers zijn echter ook geïnteresseerd in de plaatsspecifieke maatsortering, zodat ze daar met plaatsspecifieke teeltmaatregelen op in kunnen spelen.

Voorbereidende fase

Het project ‘Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen’ is in een voorbereidende fase. Dit najaar wordt de eerste proefopstelling onderzocht. In 2021 wordt het onderzoek afgerond. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO). In het POP3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen worden de aardappelen met behulp van cameratechnieken geteld en gemeten. De software bepaalt daarbij niet alleen wat een aardappel is en wat bijvoorbeeld een kluit, maar ook wat de maatsortering van de oogst is.

Veldproef met meststoffen en bewaarmethodieken

Dit najaar wordt de eerste proefopstelling op de rooimachine van Geerligs in de praktijk getest. Als dit positief uitpakt, willen de telers volgend jaar een groot proefperceel aanleggen waarop verschillende technieken en middelen worden getoetst. „Denk aan een blok met aardappelen die op verschillende bewaarmethodieken zijn bewaard of een blok met verschillende meststoffen.” Door deze proeven meerdere jaren achtereen te doen, hopen de akkerbouwers te meten wat de effecten van deze verschillende methodieken op de netto-opbrengst is.

De akkerbouwer betreurt het dat er nog vrijwel geen onderzoek wordt uitgevoerd op dit vlak. „Hier zou veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Dit raakt immers direct het financiële resultaat van een aardappelteler.” Dergelijk onderzoek zou in zijn ogen moeten worden gedaan door instanties als Delphy of Agrifirm, of door de Brancheorganisatie Akkerbouw. Geerligs is bestuurslid van GreenPort Noord-Holland Noord „Zo zijn we uiteindelijk bij Amsterdam Green Campus terechtgekomen.”

Bronnen: Akkerwijzer.nl & Boerderij.nl