12
Feb
Rian van Dam neemt afscheid: “Dankbaar voor betrokkenheid en harde werk”

Veeteelt, landbouw, bollenvelden, tuinbouw…met de komst van burgemeester Rian van Dam kan gemeente Hollands Kroon rekenen op een bestuurder met een groen hart. Met deze nieuwe uitdaging in het vooruitzicht neemt Rian na vijf jaar afscheid als programmadirecteur van GreenPort Noord-Holland Noord.

“Laat ik vooropstellen dat ik nog lang niet was uitgekeken op mijn werk voor GreenPort Noord-Holland Noord. Maar soms vallen stukjes als een puzzel in elkaar en dan grijp je een mooie, nieuwe kans met beide handen aan.” Het is 1 februari 2019: de dag van de conferentie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van GreenPort Noord-Holland Noord. Een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken. Rian: “Toen ik vijf jaar geleden startte viel me al snel op dat de agrarische sector ontzettend in beweging is. Er gebeurt zoveel, op allerlei plekken. Voor mezelf en voor onze greenport zag -en zie- ik het als taak om mensen, organisaties en ideeën met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen we zaken versnellen en verstevigen. Ik denk dat we GreenPort Noord-Holland Noord de afgelopen jaren zeker stevig op de kaart hebben gezet. We hebben, samen met onze partners, veel projectgelden naar de regio getrokken en er zijn allerlei vormen van samenwerking opgezet, mét zichtbaar resultaat. Ondernemers, het onderwijs en de overheid zijn echt aangehaakt.”

Door de jaren heen heeft Rian de sector zelf, maar vooral ook de mensen in de sector goed leren kennen. “We kennen allemaal de geijkte uitspraken als ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ en variaties daarop: vooral niet teveel praatjes, houd het bescheiden, hard werken en niet zeuren – Westfriese nuchterheid. Niets mis mee, maar ik ben ervan overtuigd dat we elkaar en elkaars ideeën nodig hebben om verder te komen. Een relatief kleine innovatie binnen één vakgebied kan misschien óók heel goed toepasbaar zijn in andere vakgebieden. En dus is het belangrijk kennis en ervaring te delen. We hebben elkaar nodig, zeker in een samenleving die op veel vlakken steeds complexer wordt. Neem het voedselvraagstuk, de energietransitie of biodiversiteit, allemaal gelinkt aan de agrarische wereld. We mogen niet vergeten dat het de agrarische sector is die ons voedsel produceert: we kunnen gewoonweg niet zonder. Overigens zijn agrariërs van oudsher al wel gewend om samen te werken, dat is het punt niet. Het gaat er nu om dat we de juiste partijen verder bij elkaar brengen en daar horen onderwijs en overheid ook bij.” 

Zeewier en veeteelt

Wat zijn projecten waar Rian meteen aan denkt bij een terugblik op de afgelopen jaren? “In elk geval de mooie ontwikkelingen binnen voeding en gezondheid, zoals het partnerschap met het Westfriesgasthuis in Hoorn (sinds 2019: Dijklander Ziekenhuis, red.). Het is fantastisch om te zien hoe zij het concept van werken met streekproducten inpassen in hun bedrijfsvoering. Een ander mooi voorbeeld is het wetenschappelijke onderzoek naar interventies met groente en fruit, waarin wordt onderzocht op welke manier dementerende mensen voldoende voedingsstoffen binnen kunnen krijgen. Als je niet meer goed met vork en mes kunt eten, op welke manier zou voeding dan aangeboden moeten en kunnen worden? Een ander goed voorbeeld van een vraag met maatschappelijke relevantie is het gebruik van zeewier bij veeteelt. De hypothese is dat bepaalde stoffen in zeewier kunnen bijdragen aan de reductie van methaan, waarvan de uitstoot in grote mate bijdraagt aan broeikasgassen uit de melkveehouderij. Het idee is dat zeewier toegevoegd zou kunnen worden aan veevoer om zo de uitstoot van methaan te verminderen. Om zover te komen zijn er weer allerlei andere onderzoeken nodig: waar kan voldoende zeewier worden geteeld? Welke soort zeewier zou het beste zijn? Voor veel mensen is zo’n link tussen zeewier en veeteelt bijzonder, het is niet iets waar je in eerste instantie aan denkt. Terwijl er dus iets heel moois uit kan ontstaan én het allebei onder agrarisch werk valt. En dan is er nog de EFRO-subsidie EVERGREEN, waarmee waardevolle projecten over bijvoorbeeld teelt op water of duurzaam bodembeheer uitgevoerd kunnen worden. Ontzettend belangrijk.”

Dankbaar

Als GreenPort Noord-Holland Noord hadden we nooit met zoveel trots kunnen stilstaan bij ons tienjarig jubileum als we niet zoveel fantastische partners hadden gehad, van Provincie NH, Rabobank, Clusius, LTO Noord tot Ontwikkelingsbedrijf NHN en van Proeftuin Zwaagdijk, Amsterdam Green Campus tot het Louis Bolk Instituut. Er zijn veel mensen die namens zichzelf of namens hun organisatie tijd en moeite in de greenport steken, daar ben ik zeer dankbaar voor. De stuurgroep, projectleiders, projectpartners…en natuurlijk ons eigen team. Je ziet elkaar niet allemaal dagelijks, maar achter de schermen zijn elke dag wel tientallen mensen direct en indirect bezig de greenport en haar toekomst verder vorm te geven – met resultaat. Er zijn veel lijnen uitgezet en veel partijen met elkaar verbonden. Het is nu aan mijn opvolger Jeroen Noot om weer nieuwe kansen te zien en te pakken, met ruimte om daarin een eigen weg te vinden; dat gaat ongetwijfeld lukken!”

Plaats een reactie