Een aantal Noord-Hollandse ondernemers wil de markt op met rode peren. Aan AgriVizier hebben ze gevraagd te onderzoeken welke roodgekleurde perenrassen commercieel geschikt zijn. AgriVizier is er om ondernemers te ondersteunen en vernieuwing te stimuleren en is daarom een project gestart in samenwerking met Wageningen UR/DLO (PPO Fruit) en DLV.

Het Hollandse perenassortiment bestaat momenteel voornamelijk uit groene peren maar de vraag naar rode peren stijgt. Ondernemers spelen hier graag op in maar willen uitzoeken welk rassen het beste geschikt zijn. De pilot moet antwoord bieden op de vraag welke rassen een goed rendement leveren en welke rassen technisch, commercieel en duurzaam te telen zijn in Noord-Holland. In samenwerking met DLV Plant, Wageningen UR/DLO (PPO-fruit) is bij de Firma ter Hofstede in Wijdenes een demo-perceel van roodschillige perenrassen aangeplant met het doel om de diversiteit in het perensortiment te vergroten. Het project moet een onafhankelijke rassenbeschrijving opleveren. De ervaringen worden gedeeld met de fruittelers, afzetpartijen en boomkwekers.
 
Zie ook onderstaand artikel uit 'Groente en Fruit'
 
Rode blos moet diversiteit in peren vergroten
Om de perenteelt in Noord Holland een impuls te geven, is bij Firma J en F ter Hofstede in Wijdenes een demo-perceel van roodschillige perenrassen aangeplant. Deze  rassen staan ook bij de proeftuin in Randwijk en bij fruitbedrijf Vogelaar in Krabbendijke.  Het doel is om de diversiteit in het perensortiment te vergroten.  Een paar weken nadat de demonstratieproef met rode peren bij het bedrijf  van Jan en Frits ter Hofstede is aangeplant, tonen de meeste bomen al frisse groene blaadjes. Bij een van de rassen is het blad rood. “Die zal zeker rode peren gaan dragen”, weet Jan.  Een ander ras heeft nog geen enkel blad. Uiteraard kunnen daar nog geen conclusies aan verbonden worden, maar het zorgt al wel voor de nodige gesprekstof tussen de broers. Frits: “zou het aan de onderstam liggen? Jan: “nee dat lijkt me niet, want die hebben we hier ook gehad en deed het toen goed. Frits weer: “toch is het wel frappant.”

Noord-Hollandse fruittelers willen graag innoveren om de perenteelt te blijven stimuleren. Daarom zijn ze continu op zoek naar nieuwe rassen en technieken. Belangrijke partners bij innovaties is GreenPort Noord-Holland Noord dat onder het project Agrivizier  met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling innovatieve projecten in de kop van Noord-Holland ontwikkelt. In kader daarvan is in samenwerking met DLV Plant, Wageningen UR (PPO-fruit)  het demo-perceel van roodschillige perenrassen bij de Firma J en F ter Hofstede aangeplant. Het doel is de diversiteit in het perensortiment in Noord-Holland Noord  te vergroten.  Frits. “ De perenteelt in Noord Holland is vooral gericht op Conference. Het is een succesvol ras met grote markt tot China aan toe. Maar ik denk dat het voor de toekomst goed is om met andere rassen voor meer diversiteit te zorgen.” 
 
Meerdere rassen
Op hun eigen bedrijf hebben de Ter Hofstedes diversiteit hoog in het vaandel staan. Conference is dan wel het belangrijkste ras, maar daarnaast telen ze Doyenne du Comice  en de stoofpeer Saint Remy. Dat laatste ras wordt op contract geteeld voor stoofpeerverwerker Ranfru. En naast de 20 ha peren telen de broers ook 7 ha appels, waar ze met Jonagold, Elstar en Junami ook voor meerdere rassen kiezen. “Dit bedrijf gaat al een aantal generaties mee. Uit ervaringen van onze voorouders hebben we geleerd om je niet op één product blind te staren. Ook niet als het goed gaat. Er kunnen ook mindere tijden aanbreken, met alle gevolgen van dien. Daarom denkt ik dat het goed is, om naast Conference, eerder rassen in Noord Holland te telen. Aan de andere kant: ik kan niet in een glazen bol kijken en kan er helemaal naast zitten”, zegt Frits.   
Vanwege de kleur ziet Jan de roodschillige rassen als een goede aanvulling op het huidige perensortiment. “Het maakt ze echt onderscheidend voor consumenten. Ik zie in eerste instantie vooral kansen op de Nederlandse markt. Met Sweet Sensation worden er al rode peren in Noord Holland geteeld. “Dit is een rode mutant van Doyenné du Comice , maar ik ben ook benieuwd hoe echte rode rassen het hier doen”, zegt Jan. Om dat uit te vinden zit hij op de eerste rij. Schuin achter het erf van zijn bedrijf is op 21 mei de demonstratieproef van Agrivizier door DLV-Plant en PPO-fruit aangeplant, met 300 bomen verdeeld over 10 rassen. 
 
Andere locaties
Praktisch dezelfde pilot is door DLV Plant en PPO-fruit  in eigen beheer bij fruitbedrijf Fruvo in het Zeelandse Krabbendijke aangeplant. Voor die locatie is mede gekozen vanwege de Perendag die daar volgend jaar plaatsvindt. “Het is interessant voor de bezoekers om de rassen op die dag te kunnen bekijken”, zegt Gondy Heijerman van PPO Fruit, die verantwoordelijk is voor de rassenkeuze. Maar het is volgens haar ook belangrijk om een beeld te krijgen van de teelt en vruchten op deze locatie. Om die reden zijn dezelfde rassen ook aangeplant op de proeftuin in Randwijk. Met de drie locaties zijn er demo-aanplanten in de belangrijke teeltgebieden van peren in Nederland.
Het merendeel van de nieuwe rassen komt uit het buitenland. De leveranciers van het uitgangsmateriaal hebben de onderstam erbij gezocht die volgens hen het beste bij het ras past. Het sortiment bestaat uit een combinatie van echte rode rassen en mutanten van groene rassen, waaronder de bekende Sweet Sensation. 
Het doel van de demo, volgens Heijerman, is inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bomen op het gebied van groeikracht, productie en kleuring. Heijerman benadrukt dat het om een demo gaat. “Het geeft telers inzicht in de raseigenschappen, maar het is geen onderzoeksproef waar bijvoorbeeld significante verschillen worden aangetoond.. Hoe uitgebreid we waarnemingen gaan doen, moet zich verder nog uitwijzen. Pas over vijf jaar, als de bomen volop in productie zijn, verwacht Heijerman gedegen uitspraken over de rassen te kunnen doen. 
 
In de markt zetten
Als de demo-aanplant inzicht geeft in de eigenschappen van de nieuwe rassen , dan is pas de eerste stap gezet. Een belangrijke vervolgstap is de nieuwe perenrassen in de markt te zetten. Dat is lastig bij peren, want de consumptie is niet erg groot en het duurt relatief lang voordat de bomen in productie komen. Bovendien is het een grote stap voor telers om een nieuw ras aan te planten, waar je zo’n 25 jaar aan vastzit. Dat geldt zeker voor rode peren waarvan de marktkansen nog onbekend zijn.   
“Het beste is om een nieuw ras als merk in de markt zetten, met een goede promotie campagne”, zegt Frits ter Hofstede. Om daarmee bij supermarktketens in beeld te komen moet volgens hem zeker 100 ha van het ras aangeplant worden. “Dat zal een teler niet alleen doen. Maar een aantal telers samen kunnen wel voor die areaalgrootte zorgen.”  Henk van Dongen, van marketing adviesbureau Fresh Retail, denkt dat rode peren aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. “Bij mango’s zie je consumenten ook eerder een rode dan een groene kiezen, terwijl een groene net zo rijp en lekker kan zijn. Belangrijk is dat de rode peren minstens zo lekker zijn als de groene. Liefst lekkerder natuurlijk”, zegt Van Dongen.
Als de rode peren als merk in de markt gezet worden, is het volgens Van Dongen belangrijk dat aanbod en afzet gecontroleerd worden, zodat ze dicht bij elkaar blijven liggen “Bij vrije rassen gaat het vaak mis, dat werkt niet. En je moet zorgen voor een behoorlijk marketingbudget. Als je dat hebt en je peren hip presenteert kan het merk succesvol worden. Net zoals Junami bij de appels. Dat ras heeft mede voor een verbreding van de appelmarkt gezorgd. Wellicht lukt dat ook met rode peren.”
 
De 10 rassen op de demo-aanplant. 
Bovenstam                                    Onderstam
Sweet Sensation®                       Kwee Eline
Celina® (Qtee)                             Kwee C, tst Beurré Hardy
Elliot® / Selena®                         BA 29, tst DdC
Regal Red comice                      Kwee C
Dicolor                                           Kwee Adams
Early Desire® (Grafin Gepa )    Kwee Eline (tst DdC) en Kwee C
Lowry 1                                          Kwee Adams
Red Modoc® (Lowry 2)              Kwee Adams
Queens Forelle® (Thimo)          Kwee Eline
 

Agrarische innovatie in Noord-Holland

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het deelproject ‘roodgekleurde perenrassen’.

GreenPort Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland die werkgelegenheid biedt aan vijftien- tot twintigduizend werknemers. Innovatie geldt als een van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort Noord-Holland Noord. Dit krijgt gestalte in het project AgriVizier. Partners zijn onder andere Wageningen UR, TNO, DLV Plant en Clusius College. 

Het project AgriVizier is mede mogelijk gemaakt met steun van  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  van de Europese Unie (EFRO), met als doelstelling de agribusiness  in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen. De subsidieaanvragers zijn GreenPort Noord-Holland Noord,  Wageningen UR/DLO (PPO-fruit) en het Clusius College. 

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...