Op 6 juli is de open dag van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA Kollumerwaard) in Munnekezijl. Voorafgaand aan deze middag is er tijdens een themabijeenkomst aandacht voor het Waddenfondsproject “Blauw Afval, Groene Waarde”.   

Sinds enige tijd worden garnalen door één verwerker weer in Nederland gepeld. De verwachting is dat in de toekomst meer verwerkers dit gaan doen. Het restmateriaal -de garnalendoppen- is een rijke bron van chitine en bevat talloze nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium en andere micro-elementen die een bemestende waarde leveren voor pootgoed. In het project 'Blauw Afval, Groene Waarde' willen we de natuurlijke weerbaarheid van gewassen tegen schimmels, aaltjes en bacteriën vergroten door de bodemgezondheid te verbeteren. 

Gerard Korthals, onderzoeker Wageningen UR en Peter Baltus, projectleider van het pootgoeddeel van Blauw Afval, Groene Waarde presenteren deze dag de resultaten van het onderzoek en de proeven. 

Ook de stand van zaken rond ‘Potato Valley’ komt in deze bijeenkomst aan de orde. Vervolgens bieden we een eenvoudige lunch aan en kunt u vanaf 13.00 uur de open dag van SPNA bezoeken. Naast de resultaten van de eerste proeven zijn er ook talloze innovaties op het gebied van pootgoed te bekijken.

Programmagegevens:

Datum:    6 juli 2017
Tijdstip:   11.30 uur 
Locatie:   Proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

11.15    Inloop
11.30    Presentatie Peter Baltus, projectleider pootgoed Blauw Afval, Groene Waarde 
12.00    Presentatie Gerard Korthals, WageningenUR
12.30    Netwerklunch
13.00    Open dag SPNA 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De beschikbare plaatsen zijn beperkt, telers krijgen voorrang op deelname. Wij ontvangen graag uw aanmelding vóór 5 juli in verband met de lunch. U kunt uw aanmelding sturen naar pbaltus@projectenltonoord.nl

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...