In Noord-Holland Noord werken vooruitstrevende tulpenbroeiers samen met onderzoekers aan de waterbehandeling van de toekomst. Hiermee moet de kwaliteit van het oppervlaktewater verder verbeteren. 

Innovaties in waterzuivering zijn talrijk en volgen elkaar snel op. Ozon, membraamfiltratie, UV, en nog veel meer. Ze worden meer en meer ingezet om water in kassen (langer) te kunnen hergebruiken. Hoe maken moderne tuinbouwbedrijven hier gebruik van en welke uitdagingen liggen er nog? Wat kan de tuinbouw leren van de drinkwaterproducent? en andersom? 

Op 30 augustus organiseert AgriVizier i.s.m. het AZ GreenTeam voorafgaand aan de wedstrijd AZ – Roda JC de themabijeenkomst ‘Innovaties in Waterzuivering: beste tulpen en schoon water’.  

Actuele ontwikkelingen  op het gebied van waterbehandeling in de tuinbouw onder glas worden door drie pitches belicht: 

Niels Kreuk van Maatschap Kreuk deelt zijn ervaringen met de toepassing van verschillende technieken in zijn moderne tulpenbroeierij en geeft aan voor welke uitdaging hij en zijn collega’s nog staan. Vervolgens legt Loet Rosenthal van PWN de link tussen innovatieve drinkwaterproductie en de tuinbouw en neemt Erik van Os van Wageningen UR Glastuinbouw u mee in de opmars van waterzuivering in kassen en de innovaties die hierin een sleutelrol gespeeld hebben. 

In Noord-Holland Noord werken vooruitstrevende tulpenbroeiers samen met onderzoekers aan de waterbehandeling van de toekomst. Hiermee moet de kwaliteit van het oppervlaktewater verder verbeteren. In dezelfde regio zuivert PWN drinkwater volgens de meest innovatieve technieken en staan ook de moderne glastuinbouwbedrijven langs de A7 voor de uitdaging om te voldoen aan de strenge emissienormen. Kortom: veel innovatie en ondernemerschap bij elkaar om samen te werken aan kosten-effectieve zuivering.
 
Deze bijeenkomst is uitsluitend voor genodigden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u vóór 14 augustus een verzoek indienen via evenementen@greenportnhn.nl. Wij attenderen u erop dat deze bijeenkomst specifiek is bedoeld voor hen die die aan dit onderwerp gerelateerd zijn.  
 

Meer nieuws

Automatisch oogsten broccoli weer stapje dichterbij dankzij onderzoek studenten Inholland

Hoe zorg je dat een machine op het veld de broccolistronken met de juiste maat eruit pikt? Een...

Lectorale rede Feike van der Leij: De kracht van smaak

In zijn lectorale rede op 11 oktober deed Feike van der Leij uit de doeken hoe hij samen met...

Bean Me Up!

Met Bean me up! gaan studenten en bedrijfsleven op zoek naar toepassingen en productietechnieken...