Met een combinatie van vier technieken is glastuinbouwgebied Grootslag hard op weg om klimaatneutraal te worden. Bovenop aardwarmte is de schone biomassa-installatie op houtsnippers een belangrijke pijler. Alleen de CO2-voorziening is nog een punt.

Glastuinbouwgebied Grootslag is een voorbeeld van hoe het energieplaatje in een glastuinbouwgebied in 2030 eruit kan zien. Helemaal fossielvrij lukt nog niet, zegt Robert Kielstra, directeur van ECW Netwerk. „Maar 75% energie uit duurzame bronnen is al extreem goed, zeker vergeleken met de rest van de Nederlandse economie.” Kielstra is directeur van ECW Netwerk, het bedrijf dat 200 ha in glastuinbouwgebied Grootslag (370 ha) van energie voorziet. Tuinders zijn mede-aandeelhouder van het warmtenet en de geothermiecentrale.

Chrysantenteler Fred van Paassen neemt alleen geothermie van het warmtenet en de geothermiecentrale. „Omdat we belichten hebben we veel warmte van de WKK. De aardwarmte is voor ons aanvullend, en de warmte uit de biomassa hebben we niet nodig.”

In het Vakblad Bpemisterij van week 30 staat een uitgebreid artikel over de energievoorzieningen in glastuinbouwgebied Grootslag. Online is dat te lezen via deze link.

Bron: https://www.hortipoint.nl/


Lees hieronder meer over glastuinbouw in Noord-Holland Noord:

 

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...