Op 3 september 2014 werd op de Broekemahoeve van PPO in Lelystad de biologische velddag gehouden. Ongeveer 350 biologische boeren kwamen hier kijken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologische landbouw.   

Het onderzoeks/demoveld met Quinoa werd goed bezocht. Zeker 60 telers toonden interesse in het aangelegde veld in het kader van het innovatiecluster Quinoa binnen het project AgriVizier door PPO,DLV Plant en Dutch Quinoagroup.Het betreft een rassenproef met diverse typen onderzaai. Het doel van het veld is om enerzijds teeltervaring op te doen en anderzijds telers kennis te laten maken het gewas. Het doel is om Quinoa in o.a. Noord Holland te gaan telen voor de toenemende vraag vanuit de Nederlandse markt. 

Het demo/onderzoeksveld was nog niet geoogst, maar wel bijna oogstrijp. De zaden konden door geïnteresseerden zo uit de pluimen geklopt worden waarbij men zich een beeld van het gewas kon vorme. Er werd uitleg gegeven aan de mensen over de rasverschillen tussen beide soorten. Het ene ras is een sneller en uniformer gewas. Het andere ras heeft juist een mooiere en blankere korrel die in de markt om die reden meer interesse geniet. Naast de rasverschillen werd er ook uitleg gegeven bij de diverse onderzaaivarianten. Er liggen drie varianten onderzaai (doel hiervan is o.a. onkruidonderdrukking):

  • Witte klaver (blijft laag en bedekt de bodem goed)
  • Perzische klaver (kan snel ontwikkelen en is goed bestand tegen schaduw van dekgewas)
  • Rietzwenkgras (kan door late bladontwikkeling net voor sluiten van de quinoa gezaaid worden zonder te hoog op te groeien later)

Onderzaai met klavers of gras zouden interessant kunnen zijn om later in de teelt, wanneer de bladeren wegvallen, toch voor de nodige onkruidonderdrukking te kunnen zorgen. Vooral witte klaver lijkt hierbij kansrijk. Klavers geven wat stikstof af aan het gewas en zorgen bij de vertering van de quinoastoppel voor de nodige stikstof. Rens Kuiten van DQG liet ook diverse mensen de gangbare teeltvelden van quinoa zien om zo het beeld van de teelt completer te maken. De biologische teelt stond namelijk door de slechte structuur erg hol waardoor het gangbare gewas een realistischer beeld van het gewas gaf. De biologische variant toonde daarbij ook duidelijk aan dat quinoa een teelt is die veel meer mest vraagt dan aanvankelijk werd aangenomen en bovendien een goede voorvrucht en bodemconditie vereist.  

Er zijn deze middag veel discussiemomenten geweest en diverse telers hebben aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden van deze teelt. Daarnaast is er serieuze interesse bij telers om wellicht volgend jaar deze teelt op te pakken. 

Image
quinoa

Voor meer informatie en toelichting:
Christoffel den He
rder (DLV Plant), 06 12155131, C.denherder@dlvplant.nl
Jacob Dogterom (DLV Plant), 06-53389507, J.Dogterom@dlvplant.nl

 

Meer nieuws

Ron Hulsebosch

5 vragen aan Ron Hulsebosch (28), Bloembollenkwekerij Gebr. Hulsebosch

Maak kennis met de deelnemers aan het jongerenpanel van de Greenport NHN conferentie.

5 vragen aan Rens Kooijman (39), HeerlijkvandeBoer.nl

Maak kennis met de deelnemers aan de GreenportNHN conferentie.

[Video] Feestelijke kick-off project Zoetwaterboeren

Impressie van de kick-off van project Zoetwaterboeren, met rondleiding over de percelen van...