Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de aardappelen en loof in de proefveldjes gerooid. Door hieruit de totale nutriëntenopname te berekenen, kan worden vastgesteld in welke mate de bodem bijdraagt aan de bemesting van gewassen. In de video kun je zien hoe dit werkt.

Nutriëntenuitspoeling vanuit drains

In het kader van project Zoetwaterboeren heeft Deltares een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de nutriëntenuitspoeling vanuit de drains van een akkerbouwbedrijf op kleigrond. Uit de modellering blijkt dat het planten van vanggewassen het meest effectief is om nitraatuitspoeling te verminderen. Dit geldt voornamelijk bij gewassen die al vroeg geoogst worden, zoals tarwe. Om de fosfaatuitspoeling uit drains te verminderen is daarnaast het omhullen van drains met ijzerzand de meest effectieve maatregel. Het type gewas bleek niet van invloed te zijn op de effectiviteit van deze maatregel.

Een samenvatting van het onderzoek kun je hier downloaden.

 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...