Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

Lees meer

Waterkringloopsluiting in tulpenbroeierij noodzakelijk

De glastuinbouwsector staat voor een aantal forse opgaven rondom de waterhuishouding. Dit geldt ook...

‘Het is goed om samen op te trekken’

Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland doen mee aan het AgriVizier project ‘onderzoek...

Geslaagde netwerkbijeenkomst over waterzuivering

Zondag 30 augustus vond rondom de wedstrijd AZ-Roda JC een informatieve netwerkbijeenkomst plaats...

Onderzoek waterkringloopsluiting tulpenbroeierij

Het reduceren van emissies naar het oppervlaktewater is een van de uitdagingen waar de...

Themabijeenkomst: “Innovaties in Waterzuivering: beste tulpen en schoon water”

In Noord-Holland Noord werken vooruitstrevende tulpenbroeiers samen met onderzoekers aan de...

Meld uw nieuwsbericht aan

Heeft u ook een interessant nieuwsbericht? Laat het ons hier weten!