Over GreenPort Noord-Holland Noord

GreenPort Noord-Holland Noord

Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in GreenPort Noord Holland Noord. GreenPort NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarisch sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal. GreenPort NHN werkt vanuit de vraag van ondernemers en in verbinding met de partners uit de triple helix.

Onder één noemer, onder één vlag en vanuit één gezamenlijke visie. De GreenPort werkt verder aan de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame sector en de positionering van Noord-Holland Noord als ‘Verstuin van Noordwest Europa’. Samen werken we aan de agararische sector van de toekomst!

Wij zorgen voor kennisoverdracht

GreenPort Noord-Holland Noord staat inmiddels als een netwerkorganisatie volop in de economische dynamiek van de regio. Vele partijen hebben zich als partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

> Bekijk projecten

> Lees nieuws

> Bekijk evenementen

Verse producten uit onze regio

Noord-Holland Noord is dé verstuin van Noordwest-Europa. Een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit vindt vanaf het land en vanuit de kassen haar weg naar consumenten in binnen- en buitenland. Onze regio is een belangrijke leverancier van vlees, zuivel (kaasstad Alkmaar) en vis. 

Bloembollen en zaadveredeling

Naast alle verswaar is Noord-Holland Noord één van de grootste productiegebieden van Europa voor bloembollen, bloemen en sierteelt. Op het gebied van zaadveredeling is Noord-Holland Noord met zijn SeedValley de absolute wereldtop. In SeedValley werken specialisten voortdurend aan plantenrassen die hogere opbrengsten geven, beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, optimaal groeien onder specifieke klimaatomstandigheden, beter smaken of mooiere bloemen geven.

GreenPort NHN helpt innoveren

De land- en tuinbouw is volop in beweging, niet alleen in de kop van Noord-Holland maar wereldwijd. Innovatie is daarbij essentieel om oplossingen te zoeken en te vinden voor wereldvraagstukken. De wereldbevolking groeit, goede landbouwgronden worden schaarser, klimaatveranderingen zorgen voor toenemende problemen en de bescherming van onze planeet staat onder druk. GreenPort Noord-Holland Noord pakt de wereldvraagstukken op door te innoveren en crossovers te initiëren. www.greenportinnoveert.nl

Agribusiness als economische pijler

Die rijke schakering aan agrarische en groene bedrijvigheid maakt Noord-Holland Noord uniek: van glastuinbouw tot zilte teelt, van fruit tot fresia’s, van biologische productie tot grootschalige voedselverwerking. Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

GreenPort NHN ligt centraal

Noord-Holland Noord is strategisch gunstig gelegen: op een knooppunt van internationale transport-, energie- en communicatienetwerken. Op 30 minuten rijden van de hoofdstad Amsterdam en de internationale luchthaven Schiphol, met Den Helder en Amsterdam als belangrijke zeehavens. En ook de grote havens van Rotterdam en Antwerpen liggen zeer dichtbij.

10 jaar GreenPort NHN in beeld

Directe verbinding met andere Greenports

Er zijn directe verbindingen met andere greenports in Nederland, met name met Aalsmeer, hét internationale centrum voor bloemen- en sierteelt. Maar er zijn ook veel kansen voor crossovers met andere sectoren, zoals de sterke voedingsindustrie in de Zaanstreek, de visserij in IJmuiden en Volendam of de gas- en energiesector rondom Alkmaar. Ook zijn er drie glastuinbouwgebieden in Noord-Holland Noord: Alton, Het Grootslag en Agriport A7. Op Agriport A7 is grootschalige kassenbouw mogelijk, een bedrijf heeft daar gemiddeld 60 hectare kassen.