Smart Farming Noord-Holland Noord

Met Smart Farming NHN (SF NHN) bundelen we onze krachten in een data- en kennisplatform: een partnerschap van ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.

Data- en kennisplatform

Met Smart Farming NHN (SF NHN) bundelen we onze krachten in een data- en kennisplatform: een partnerschap van ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Hierbij worden techniek en data ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie. Kortom: een grote sprong voorwaarts richting smart farming 2030.

Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor vroege detectie van ziekte, toepassen van precisietechnieken voor bemesting, opsporing, voer, teelt en oogstopbrengst en alle toekomstige mogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

 

Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord kent een bloeiende agribusiness met bedrijven en ondernemers die lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal werken. Een sector die continu in beweging en ontwikkeling is en een sector die voortdurend werkt aan verbetering en innovatie. GreenPort NHN en haar partners werken binnen uiteenlopende projecten al lange tijd aan het vergroten en delen van kennis en innovatie in de agribusiness. Met onderstaande overwegingen als basis willen we met Smart Farming NHN een grote sprong voorwaarts maken in hightech- en datatoepassingen om te zorgen voor een gezonde toekomst van de agribusiness

Smart Farming Deal NHN

Van precisie landbouw naar smart farming in NHN

In de SmartFarmingDeal NHN verbinden partners zich aan het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van hightech en data voor de agribusiness in Noord-Holland Noord door :

  • Het stimuleren van hightech- en datatoepassingen in de agribusiness in Noord-Holland Noord, zodat er een betekenisvolle bijdrage geleverd wordt aan de uitdagingen voor 2030 en verder (onder andere op het gebied van bodem, water, gewasbescherming, nutriënten, klimaat en arbeid).
  • Het positioneren van de regio als voorloper bij waardevolle, slimme toepassingen van smart farming in de agribusiness en het aantrekken van partijen en middelen die hier aan bijdragen;
  •  Het versterken van kennisdelen en ervaring in gebruik van hightech- en datatoepassingen.
  • Het vergroten en versterken van het netwerk van ondernemers, onderwijzers, onderzoekers en overheden die actief werken aan hightech- en datatoepassingen in de agribusiness.  
  • ​Het versterken en verbeteren van de onderlinge samenwerking zodat de inspanningen tot groter resultaat leiden.

 

PDF-pictogram Download hier de digitale versie van de Smart Farming Deal NHN. 

Uitvoeringagenda Smart Farming NHN

Er wordt verbinding gezocht met technologische en data ontwikkelingen, projecten en programma’s voor het opstellen van de Uitvoeringagenda Smart Farming NHN . De uitvoeringsagenda wordt onderdeel van het meerjarenplan van GreenPort NHN en is hiermee geborgd.  Hieronder vindt u een overzicht van de projecten. Als u belangstelling heeft om deel te nemen, onderzoeksvragen heeft op andere wijze geïnteresseerd bent in dit project, kunt u contact opnemen met de projectleider.

Smart Farming Drones & Data

Drones zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector en data zijn daarbij onmisbaar voor bedrijfsvoering in de agrarische sector. Een onafhankelijk data- en kennisplatform voor drones en data kan bijdragen aan het versnellen van invoering en verbeteren van drone- en datatechnieken in agrarische bedrijfsvoering in de kop van Noord-Holland. 

Het krijgt vorm door mensen bij elkaar te brengen, bijeenkomsten te organiseren, kennis te delen en via een uitvoeringsagenda projecten te realiseren. Deze uitvoeringsagenda wordt onderdeel van het meerjarenplan van GreenPort en is hiermee geborgd. 

Door samenwerking van overheid, onderzoekers en onderwijs kunnen ontwikkelen we onafhankelijke en deelbare conclusies, die tot kennis- en waardevermeerdering leiden voor de hele sector. Met deze inzet is een bijdrage mogelijk  aan optimalisatie van opbrengst en voedselgezondheid plus de optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie. 
 
Lees hier meer over Smart Farming NHN Drones & Data

Europees S3 platform High Tech

Smart Farming NHN zorgt voor een stevige basis voor GreenPort Noord-Holland Noord als partner in Europees S3 platform High Tech. Het doel is om High Tech landbouw in een stroomversnelling te brengen in Noord-Holland Noord zodat het bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat. Meer informatie over Europees S3 platform High Tech.

Meer informatie

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem & Programmateam Greenport NHN