Valorisatie van restromen van groente en fruit (POP3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

 

Onderdeel van:

Aanpak

1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilot-schaal.
2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
3. Het maken van een business case vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.​

Verwacht resultaat

 • Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
 • Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilot-schaal.
 • Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het uitvoeren van marktonderzoek.
 • De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
 • In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde.  

Het projectteam

 • Jeroen Hugenholtz en onderzoekers Wageningen UR
 • Onderzoekers, AERES 
 • Onderzoekers, UvA 
 • Helen Bergman, UvA
 • Dirk Kramer, G. Kramer & Zonen B.V. 
 • Leon Barendse, Barendse-DC II B.V.
 • Jeroen Noot, Greenport Noord-Holland Noord
 • Ad van Vugt, duurzaam ondernemer 
 • Projectleider Niek Persoon (Amsterdam Green Campus)

  Contactgegevens

  Niek Persoon | Amsterdam Green Campus | T: 06-46738330 | n.l.m.persoon@uva.nl

  Meer informatie: ​www.amsterdamgreencampus.nl

   

  Het project “Valorisatie van restromen van groente en fruit (POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

  Meer informatie

  Contactgegevens: Niek Persoon | Amsterdam Green Campus | T: 06-46738330 | n.l.m.persoon@uva.nl Meer informatie: ​www.amsterdamgreencampus.nl