Smart Farming Noord-Holland Noord

Smart Farming NHN (SF NHN) is een data- en kennisplatform. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.

Data- en kennisplatform

Met Smart Farming NHN (SF NHN) bundelen we onze krachten in een data- en kennisplatform: een partnerschap van ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Hierbij worden techniek en data ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie. Kortom: een grote sprong voorwaarts richting smart farming 2030.

Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor vroege detectie van ziekte, toepassen van precisietechnieken voor bemesting, opsporing, voer, teelt en oogstopbrengst en alle toekomstige mogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

For English version please click here.

 

Onderdeel van:

Uitvoeringagenda Smart Farming NHN

Er wordt verbinding gezocht met technologische en data ontwikkelingen, projecten en programma’s voor het opstellen van de Uitvoeringagenda Smart Farming NHN . Als u belangstelling heeft om deel te nemen, onderzoeksvragen heeft op andere wijze geïnteresseerd bent in dit project, kunt u contact opnemen met de projectleider Gerben van Lenthe via g.vanlenthe@greenportnhn.nl

Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord kent een bloeiende agribusiness met bedrijven en ondernemers die lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal werken. Een sector die continu in beweging en ontwikkeling is en een sector die voortdurend werkt aan verbetering en innovatie. GreenPort NHN en haar partners werken binnen uiteenlopende projecten al lange tijd aan het vergroten en delen van kennis en innovatie in de agribusiness. Met onderstaande overwegingen als basis willen we met Smart Farming NHN een grote sprong voorwaarts maken in hightech- en datatoepassingen om te zorgen voor een gezonde toekomst van de agribusiness

Partners Smart Farming Noord-Holland Noord

Meer informatie

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem & Programmateam Greenport NHN