Duurzaamheid, Management en Vernieuwing; enquête (Universitair)

Mijn naam is Roos Wijker en ik ben student in het derde jaar van mijn studie Future Planet Studies aan de UvA. Aan de VU volg ik momenteel de minor 'Sustainability, Management and Innovation'. Deze studie richt zich op het management rondom duurzaamheid binnen bedrijven.
Hiervoor doe ik een onderzoek waarbij ik minimaal 100 managers uit verschillende bedrijven met beslissingsbevoegdheid moet bereiken voor een enquête.
Deze enquête duurt maar 5-10 minuutjes en de resultaten zullen geheel anoniem verwerkt worden in het onderzoek.
Het onderzoek gaat over de bereidheid van private bedrijven om doelstellingen in te voeren voor het verminderen van de totale CO2 uitstoot van het bedrijf in lijn met het Parijs akkoord. Verdere uitleg wordt aangegeven in de enquête zelf.
De enige voorwaarden aan het invullen van de enquête is dat u belissings bevoegd bent en werkzaam bent voor een privaat bedrijf.
Hieronder is de link van de enquête zichtbaar. Ik zou het geweldig vinden als u het wilt invullen en u de mogelijkheid ziet dit te delen!

https://vueconomics.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cu6DxyGqS05ph5z