Een netwerk van regionale partners in én rondom de agribusiness: Greenport NHN. Ons netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness.

In een toekomstbestendige agribusiness ontwikkelen onze ondernemers en ondernemingen zich continu om te blijven voldoen aan de eisen die maatschappij, milieu, de markt en omgeving stellen, waarbij er ruimte blijft voor economische groei. Met de strategische visie geven we richting aan de impact die wij als netwerkorganisatie aankomende jaren wil bereiken.

Download hier de strategische visie

Greenport NHN dat zijn wij

THEMA 1: Versterken imago en positionering

Huidige situatie Noord-Holland Noord heeft landelijk de status van Greenport, maar Greenport NHN en het belang van het agribusiness cluster en de regionale...

THEMA 2: Innovatie in de praktijk brengen

Huidige situatie Noord-Holland Noord kent veel innovatieve ondernemers en daar is de regio trots op. Deze ondernemers zijn voorloper in de weg naar een...

THEMA 3: Zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Huidige situatie Ondernemers in de agribusiness vinden het in toenemende mate lastig om de juiste arbeidskrachten te vinden. De concurrentie vanuit andere...

THEMA 4: Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Huidige situatie Noord-Holland Noord biedt uitstekende ruimte voor agrarische ondernemers. Wat de regio aantrekkelijk maakt, is de vruchtbare landbouwgrond,...

De strategische visie is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van de provincie Noord-Holland.