Regionale en Bovenregionale samenwerking

GreenPort Noord-Holland Noord functioneert optimaal als de samenwerking op regionaal niveau goed is georganiseerd en er aansluiting is bij bovenregionale netwerken. In dit kader haakt GreenPort Noord-Holland Noord aan bij kennis, bovenregionale lobby, subsidiestromen, Topsectoren, etc. Om dit alles efficiënt en eenduidig te doen worden er in het meerjarenprogramma afspraken uitgewerkt.

Resultaten 2018-2020

Samenwerking met regionale partners zoals:

  • Amsterdam Economic Board (AEB), Greenport Aalsmeer, Greenport Holland (GP HO), Greenport Duin en Bollenstreek
  • De regionale lobby is stevig verankerd bij de regionale partners, met duidelijke inbreng vanuit agribusiness. Hierdoor zijn de belangen van de agribusiness en GreenPort NHN in de landelijke en provinciale politiek en beleid geborgd.
  • Door goede samenwerking met de GreenPort NHN partners en Greenport Holland profiteren we optimaal  van de mogelijkheden van EU-fondsen.
  • Besluitvorming over de nieuwe landelijk governance vindt plaats in 2018. Er zijn heldere afspraken wat in de regio wordt uitgevoerd, hoe de samenwerking in de regio en tussen de regio’s plaatsvindt en welke activiteiten in Greenport Holland verband worden opgepakt. GreenPort NHN heeft een stevige positie in Greenport Holland.


Dutch Food Week

GreenPort Noord-Holland Noord is partner van de Dutch Agri Food Week, hét nationale podium waar voedsel, voedselinnovatie en de voedselproductie centraal staan. Tijdens Dutch Agri Food Week delen partijen uit de agrifood sector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. 

De Dutch Agri Food Week laat de laatste innovaties zien op het gebied van voedsel en voedselproductie en een sector die modern en internationaal is, kansrijk om in te studeren en te werken, in te ondernemen en te investeren. We laten zien dat we niet alleen de meest productieve maar ook een zeer innovatieve sector in  Nederland zijn. En hoe we samenwerken aan duurzame voedselsystemen van nu en de toekomst. Dit nieuwe, jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld voor  iedereen met belangstelling voor voedsel en voedselproductie, voor zowel de professional als de consument. DAFW heeft als doel innovatie te bevorderen, kennis  te delen en vooral ook te genieten van lekker en gezond voedsel.  Lees hier meer over Dutch food Week.