Ronde SDE+ voorjaar 2017

Het budget voor de voorjaarsronde SDE+ 2017 is 6 miljard euro.

De SDE+ voorjaarsronde is open van 7 maart, 9.00 uur tot en met 30 maart 2017, 17.00 uur. Net als in 2016 zijn er in 2017 twee rondes en is er per ronde sprake van één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Iedere ronde heeft in 2017 drie fases.
 
In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs ook open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.  

Aanvragen via eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 7 maart, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunt u uw aanvraag in het eLoket alvast in concept klaarzetten. Ga hiervoor naar SDE+.
 
Zorg bij indiening voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Duurzame energievoorziening

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie ontvangt voor de geproduceerde duurzame energie.
 
De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.
Meer informatie?
•    Publicatie Staatscourant 7 februari 2017
•    Ga naar de subsidiepagina www.rvo.nl/sde, en download de brochure SDE+ voorjaar 2017 en de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm.

Energiewijzer 

In de energiewijzer vind u praktische handvatten om in uw agrarische bedrijf energie te besparen of energie op te wekken. Ook treft u interessante subsidie- of fiscale regelingen aan.

Plaats een reactie