Ruimte & Leefomgeving

GreenPort Noord-Holland Noord zet zich in voor verbetering van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de sector. Ondernemers worden in staat gesteld om te groeien, innoveren en te ondernemen.

  • door een op ontwikkeling gerichte ruimtelijke ordening en regelgeving kunnen nieuwe innovatieve productiewijzen worden toegepast;
  • door het verbeteren van de ruimtelijke structuur van bestaande kassengebieden verbetert de concurrentiekracht.

Het gaat daarbij zowel om het uitwerken van ondernemersvriendelijke regelgeving als het optimaliseren van de samenwerking en afstemming tussen overheden en de wijze waarop zij de regels toepassen. Het doel is daarmee het bevorderen van de concurrentiepositie van de agrarische sector in NHN.

Elke ambities voor 2017-2019 zijn:

  • Dekkende goede digitale infrastructuur: Doel is om het agrarisch gebied zo goed mogelijk digitaal te ontsluiten, zodat maximaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van digitale innovatie.
  • Verdere uitvoer project erfkwaliteit: dit draagt bij aan de kwaliteit van het landschap en de optimalisering van de ruimte voor agrarisch gebruik. 
  • Positioneren van GP NHN in logistieke draaischijf Nederland: hierbij gaat het om het duiden van het belang van GP NHN in een (inter-)nationaal perspectief, om het belang van een uitstekende infrastructuur (en daarmee investeringen daarin) te benadrukken. Anderzijds gaat het om het borgen van de beschikbaarheid van voldoende areaal voor de productie en de ontwikkeling van nieuwe concepten voor distributie van food en mobiliteit.

Download hier de RO Visie GreenPort Noord-Holland Noord.