Scholingsvouchers voor alle open teelten

Speciaal voor werknemers in de sector open teelten (landbouw, tuinbouw, bloembollenteelt en boomkwekerij) stelt het fonds Colland Arbeidsmarkt 150 scholingsvouchers beschikbaar ter waarde van 1.500 euro.

Werknemers kunnen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een van deze scholingsvouchers online aanvragen.

Ontwikkeling naast het werk
Een scholingsvoucher is een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die een werknemer naast het werk kan volgen. Deze cursus of opleiding is bijvoorbeeld gericht op ontwikkeling binnen het huidige werkgebied, maar eventueel ook daarbuiten. Zolang deze maar arbeidsgericht is. 

Resterende bedrag besteden aan volgende cursus
Kost een cursus minder dan het scholingsbudget van 1.500 euro, dan kan het resterende bedrag worden besteed aan een volgende cursus. De voorwaarden zijn te vinden op de website​. Daar is ook te vinden hoe een scholingsvoucher kan worden aangevraagd. 

Plaats een reactie