Huidige situatie

Ondernemers in de agribusiness vinden het in toenemende mate lastig om de juiste arbeidskrachten te vinden. De concurrentie vanuit andere sectoren neemt daarbij toe, mede doordat de beschikbare arbeidspool in de regio daalt als gevolg van vergrijzing en ontgroening. Gebrek aan geschikt personeel leidt er toe dat ondernemers geremd worden in hun innovatie en ontwikkeling. Specifieke uitdagingen zitten in het vinden van technisch personeel, met hart voor groen en het vinden van tijdelijk personeel (al of niet seizoensgebonden). Bij het vinden van tijdelijk personeel speelt een regionale huisvestingsopgave een belangrijke rol. Goed werkgeverschap is van toenemend belang om mensen te vinden en te binden. Onderwijsinstellingen voorzien een terugloop in leerlingaantal door de regionale ontgroening. Bij de keuze voor een opleiding in het groen, of techniek speelt imago een belangrijke rol. Dit kan verbeterd worden. Verbintenis tussen groene opleidingen en techniek neemt in belang toe.

Ambitie

Zorgen voor voldoende arbeidskrachten met de juiste vaardigheden en kennis, zodat agribusiness ondernemers kunnen blijven ondernemen en innoveren.

Gemeenschappelijke opgave

Te verwachten is dat arbeid een kritieke factor blijft in de toekomst. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe in Nederland en daarbuiten. Bestaande werknemers en ondernemers behoeven daarnaast nieuwe kennis en vaardigheden. Hiervoor zijn omscholing, bijscholing en aansluiting van praktijkuitdagingen in onderwijsprogramma’s nodig. In een concurrerende arbeidsmarkt is goed werkgeverschap van levensbelang voor de ondernemers. Alleen met goed werkgeverschap vind je mensen voor de agribusiness en kun je ze ook behouden. Regionaal is van belang dat er voor alle doelgroepen voldoende en aantrekkelijke huisvesting is. Studenten die willen afstuderen bij Seed Valley bedrijven, tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa, managers van de steeds grotere agribedrijven, technisch personeel van de mechanisatiebedrijven, allen zoeken een aantrekkelijke woonplek in de regio.

Projecten

NH Food

Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave.
tulp koe molen

Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het neemt studenten, docenten en bedrijven mee in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.
GroenStart header

GroenStart

GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

AgriTech Campus

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.

AgriProjecten Match2020

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland NoordMensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

GreenTech NHN

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en...

Noord-Hollandse Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle is een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw voor groep 7 en 8 van basisscholen in Noord-Holland.

HBO Ad Ondernemerschap, Bedrijfskunde & Agribusiness

Een stap omhoog, een bedrijf overnemen, kennis vergroten, meer verdieping en minimaal meer dan twee jaar werkervaring? Kies dan voor één van de deeltijd associate degree bij het Clusius College. 

TerraTechnica

TerraTechnica is het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het bundelt de krachten en geeft vorm aan de ambitie van de regio.

Nieuws over dit project

Lectorale rede Feike van der Leij: De kracht van smaak

In zijn lectorale rede op 11 oktober deed Feike van der Leij uit de doeken hoe hij samen met...

Bean Me Up!

Met Bean me up! gaan studenten en bedrijfsleven op zoek naar toepassingen en productietechnieken...

PLINT: aandacht voor preventie van ondervoeding

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder...