Naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen organiseren wij op donderdag 9 maart het Provinciaal verkiezingsdebat Noord-Holland. Tijdens het debat zullen politici van diverse deelnemende partijen verbaal met elkaar de degens kruisen rond thema’s op het gebied van landbouw en natuur. Met het formulier onder deze pagina kun je je inschrijven als deelnemer.

Wie organiseren het verkiezingsdebat?

Organisatoren zijn Vonk College, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (HAJK), Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer, KAVB, VANL Water, Land & Dijken, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Glastuinbouw Nederland, Stivas Kavelruil en LTO Noord.

Waarom dit debat?

Bij de Provinciale Statenverkiezingen stemmen we voor het bestuur van onze eigen provincie. Bij de kiezers heerst echter vaak onbekendheid over de standpunten die de partijen innemen. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen 2023 willen wij aandacht schenken aan onderwerpen die voor stad en platteland belangrijk zijn. Onderwerpen zoals energie, ruimtelijke ordening opgaves, fauna, milieu & klimaat en jongeren staan deze avond hoog op de agenda.

Hoe voeren we het debat?

We gaan het gesprek aan met stellingen in de vorm van het typisch Britse Lagerhuisdebat. Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Zet twee rijen van stoelen tegenover elkaar. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Vervolgens gaat het debat van start. Wie het woord wil, staat op. Maar spreken mag pas als de debatleider je het woord geeft. De lijsttrekkers van alle partijen krijgen op dynamische wijze de ruimte om zichzelf te presenteren.

Maar ook van de bezoekers wordt actieve deelname verwacht. Tijdens het debat mogen mensen van mening veranderen. Bijvoorbeeld als ze een argument horen van de andere kant dat ze overtuigend vinden. De beste debater is de debater die de meeste bezoekers aan zijn of haar kant weet te krijgen.

Wat kan ik verwachten?

Veel discussie en interactie over actuele onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomst van de agrisector. Met deze video krijg je een impressie van het lijsttrekkersdebat Noord-Holland in 2019.

Programma

Het Lagerhuisdebat vindt plaatst op donderdag 9 maart.

19.15 inloop

20.00 aanvang debat, olv Gijs Weenink, oprichter/directeur van de Debat Academie

21.30 afronding

Locatie

Het atrium van het Vonk College, Drechterwaard 10 te Alkmaar .

Wie komen er?

We hebben plek voor 200 bezoekers. Omdat er beperkt plek is, is aanmelden voor het debat verplicht. Schrijf je snel in via het formulier hieronder.

Ja, ik kom naar het Verkiezingsdebat Landelijk Gebied

* indicates required