Open Dag Zoetwaterboeren

Programma
12:30 uur Ontvangst en inloop met eenvoudige lunch
13:00 uur Opening en uitleg over het programma
13:15 uur Veldexcursie. Toepassingen en resultaten in de praktijk
Station 1: Zoetwaterbeschikbaarheid (Deltares). Wat is een optimale inrichting en sturing van water om zelfvoorzienend te worden in zoetwateropslag? Station 2: Watermanagement (Wageningen University & Research) Hoe kun je optimale teeltomstandigheden creëren met behulp van irrigatiemodellen, behoud van vocht in de bodem? Station 3: Agronomie (Vertify) Hoe ziet de mineralenkringloop eruit en wat zijn de effecten op onder meer gewas, bodem en nutriënten. Station 4: Technische voorzieningen (Deltares) Hoe ziet het totale systeem van wateroogsten,-opslag, -gift en het zuiveren van water voor het borgen van de waterkwaliteit eruit?
16:00 uur Wrap-up
Afsluiting en netwerkborrel.
Programma
12:30 uur
Ontvangst en inloop met eenvoudige lunch
13:00 uur
Opening en uitleg over het programma
13:15 uur
Veldexcursie. Toepassingen en resultaten in de praktijk
Station 1: Zoetwaterbeschikbaarheid (Deltares). Wat is een optimale inrichting en sturing van water om zelfvoorzienend te worden in zoetwateropslag? Station 2: Watermanagement (Wageningen University & Research) Hoe kun je optimale teeltomstandigheden creëren met behulp van irrigatiemodellen, behoud van vocht in de bodem? Station 3: Agronomie (Vertify) Hoe ziet de mineralenkringloop eruit en wat zijn de effecten op onder meer gewas, bodem en nutriënten. Station 4: Technische voorzieningen (Deltares) Hoe ziet het totale systeem van wateroogsten,-opslag, -gift en het zuiveren van water voor het borgen van de waterkwaliteit eruit?
16:00 uur
Wrap-up
Afsluiting en netwerkborrel.

Het aantal plaatsen voor deze open dag is beperkt. Mis het niet en SCHRIJF JE SNEL IN!

Het PPS-project Zoetwaterboeren organiseert ook dit jaar weer een open dag op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna. Na een korte presentatie, laten we tijdens de veldexcursie de resultaten van het project zien en geven we je praktische handvatten om aan de slag te gaan met watermanagement en zoetwaterbeheer bij een agrarisch bedrijf.

In het project Zoetwaterboeren staat de zoetwaterbeschikbaarheid op het agrarische bedrijf centraal. In het project ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren we een duurzaam watersysteem in de dagelijkse praktijk van een werkend akkerbouwbedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden zoals extremen in weertypes. Behalve op technische en economische haalbaarheid worden deze oplossingen ook getoetst op effecten op het gewas, bodem, biodiversiteit en milieu. Voor dit project is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer.

Twee programmadelen

Het programma valt uiteen in twee delen. Het ochtendprogramma (invite only) is bedoeld voor beleidsmakers en politici. Met hen gaan we in gesprek over doelen en kaders die nodig zijn om agrariërs te laten bijdragen aan waterberging en -kwaliteit. Het middagprogramma is bedoeld voor agrariërs en richt zich meer op resultaten van het onderzoek. Onder andere presenteren we praktische toepassingen waarmee de agrariër als watermanager aan de slag kan gaan.