wij bouwen aan toekomst­bestendige agri­business

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Thema's

Smart Farming

Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een snel groeiend terrein waar techniek en data worden ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie.

Energie

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Binnen Greenport NHN richten we ons op het opschalen van de productie èn toepassing van hernieuwbare energie, alsmede het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Bodem

Een gezonde, levende bodem draagt in belangrijke mate bij aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten voor de agrarische sector.

Water

Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer essentieel. Vanuit het thema Water maken we ons sterk voor een toekomstbestendig watersysteem en onderzoeken we hoe tuinders zich kunnen aanpassen aan veranderende waterbeschikbaarheid.

Ruimte

De ruimte in Nederland is schaars, dus slim en innovatief inrichten van deze ruimte is noodzaak. Als GreenportNHN zetten we ons samen met ondernemers, overheden en instellingen in voor een optimaal gebruik van de ruimte voor recreatie, natuur en landbouw, en denken we na over de kwaliteit van agrarische bebouwing.

Werken en leren

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen functies die vragen om nieuwe (andere) vaardigheden. Vanuit het thema ‘Werken en Leren’ maken we ons sterk voor instroom van goed opgeleide jongeren en behoud van gekwalificeerd personeel in de agrarische sector.

Uitgelicht

Maak kennis met het innovatieve netwerk: van ondernemer tot bestuurder, en van leerling tot onderzoeker. Want samenwerken is groeien!

Lectoraat Smart Farming schaalt op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen agri.

Smart Farming platform schaalt stevig op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen in agri

Perenbomen automatisch snoeien en broccoli selectief oogsten. Het zijn slecht enkele van de innovatieve uitdagingen waaraan wordt gewerkt vanuit het data- en kennisplatform Smart Farming, met Hogeschool Inholland als uitvoerende partner. De organisatie van Smart Farming krijgt steeds meer gestalte. En dat brengt de agrarische sector een stap dichterbij hightech-...

Studenten ontwikkelen algoritmes voor beeldherkenning tulpenselectierobot H2L

Studenten Inholland aan de slag in project Groene Tulp 0.0

Studenten van het lectoraat Robotica van Inholland Alkmaar zijn toegevoegd aan het onderzoeksteam van Groene Tulp 0.0. Zij gaan onderzoeken of beelddata van de H2L tulpenselectierobot nuttige informatie geeft voor...

Waterstoftrekker komt dichterbij maar nog niet binnen handbereik.

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door trekkers op waterstof te laten rijden. Het is één van de routes die...

Kickoff van Greenchain

Greenchain van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23 januari de aftrap van Greenchain Noord-Holland. Door de krachten in agrifood te bundelen wil Greenchain NH...

Lectoraat Smart Farming schaalt op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen agri.

Smart Farming platform schaalt stevig op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen in agri

Perenbomen automatisch snoeien en broccoli selectief oogsten. Het zijn slecht enkele van de innovatieve uitdagingen waaraan wordt gewerkt vanuit het data- en kennisplatform Smart Farming, met Hogeschool Inholland als uitvoerende...

Studenten ontwikkelen algoritmes voor beeldherkenning tulpenselectierobot H2L

Studenten Inholland aan de slag in project Groene Tulp 0.0

Studenten van het lectoraat Robotica van Inholland Alkmaar zijn toegevoegd aan het onderzoeksteam van Groene Tulp 0.0. Zij gaan onderzoeken of beelddata van de H2L tulpenselectierobot nuttige informatie geeft voor...

Waterstoftrekker komt dichterbij maar nog niet binnen handbereik.

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door trekkers op waterstof te laten rijden. Het is één van de routes die...

Aankomende evenementen

24 apr

Vanaf 12:00 uur

Themadag toekomstgerichte arbeidsmarkt 

29 mei

Vanaf 09:00 uur

Open Dag Tulp

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience