wij bouwen aan toekomst­bestendige agri­business

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Thema's

Smart Farming

Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een snel groeiend terrein waar techniek en data worden ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie.

Energie

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Binnen Greenport NHN richten we ons op het opschalen van de productie èn toepassing van hernieuwbare energie, alsmede het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Bodem

Een gezonde, levende bodem draagt in belangrijke mate bij aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten voor de agrarische sector.

Water

Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer essentieel. Vanuit het thema Water maken we ons sterk voor een toekomstbestendig watersysteem en onderzoeken we hoe tuinders zich kunnen aanpassen aan veranderende waterbeschikbaarheid.

Ruimte

De ruimte in Nederland is schaars, dus slim en innovatief inrichten van deze ruimte is noodzaak. Als GreenportNHN zetten we ons samen met ondernemers, overheden en instellingen in voor een optimaal gebruik van de ruimte voor recreatie, natuur en landbouw, en denken we na over de kwaliteit van agrarische bebouwing.

Werken en leren

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen functies die vragen om nieuwe (andere) vaardigheden. Vanuit het thema ‘Werken en Leren’ maken we ons sterk voor instroom van goed opgeleide jongeren en behoud van gekwalificeerd personeel in de agrarische sector.

Uitgelicht

Maak kennis met het innovatieve netwerk: van ondernemer tot bestuurder, en van leerling tot onderzoeker. Want samenwerken is groeien!

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam watersysteem het teveel aan regenwater kunt opvangen en hergebruiken.

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...

Biodiversiteit in bollenteelt

Streven naar een natuurlijk evenwicht in de bollenteelt

In Fieldlab Bol zoekt een koplopergroep van dertien bollentelers in het Noordelijk zandgebied naar duurzame oplossingen voor de bollenteelt. Wat onderzoeken ze? Wat zijn hun verwachtingen? En waar lopen ze...

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam...

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...

Biodiversiteit in bollenteelt

Streven naar een natuurlijk evenwicht in de bollenteelt

In Fieldlab Bol zoekt een koplopergroep van dertien bollentelers in het Noordelijk zandgebied naar duurzame oplossingen voor de bollenteelt. Wat onderzoeken ze? Wat zijn hun verwachtingen? En waar lopen ze...

Aankomende evenementen

24 sep

Vanaf 09:00 uur

Seed meets Technology

2 okt

Vanaf 10:00 uur

Nationaal Tuinbouwcongres

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...