wij bouwen aan toekomst­bestendige agri­business

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Thema's

Smart Farming

Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een snel groeiend terrein waar techniek en data worden ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie.

Energie

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Binnen Greenport NHN richten we ons op het opschalen van de productie èn toepassing van hernieuwbare energie, alsmede het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Bodem

Een gezonde, levende bodem draagt in belangrijke mate bij aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten voor de agrarische sector.

Water

Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer essentieel. Vanuit het thema Water maken we ons sterk voor een toekomstbestendig watersysteem en onderzoeken we hoe tuinders zich kunnen aanpassen aan veranderende waterbeschikbaarheid.

Ruimte

De ruimte in Nederland is schaars, dus slim en innovatief inrichten van deze ruimte is noodzaak. Als GreenportNHN zetten we ons samen met ondernemers, overheden en instellingen in voor een optimaal gebruik van de ruimte voor recreatie, natuur en landbouw, en denken we na over de kwaliteit van agrarische bebouwing.

Werken en leren

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen functies die vragen om nieuwe (andere) vaardigheden. Vanuit het thema ‘Werken en Leren’ maken we ons sterk voor instroom van goed opgeleide jongeren en behoud van gekwalificeerd personeel in de agrarische sector.

Uitgelicht

Maak kennis met het innovatieve netwerk: van ondernemer tot bestuurder, en van leerling tot onderzoeker. Want samenwerken is groeien!

Biodiversiteit in bollenteelt

Streven naar een natuurlijk evenwicht in de bollenteelt

In Fieldlab Bol zoekt een koplopergroep van dertien bollentelers in het Noordelijk zandgebied naar duurzame oplossingen voor de bollenteelt. Wat onderzoeken ze? Wat zijn hun verwachtingen? En waar lopen ze zoal tegenaan? In een vijfdelige serie leggen de telers uit waar ze mee bezig zijn. In deze aflevering staat het...

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.

In Synergia gaan partners op zoek naar beste oplossing voor planeet en klimaat.

Met Synergia op zoek naar ecologische landbouw met inzet van slimme technologie

Drones die ziektes bij gewassen monitoren en sensoren die bodemleven meten: in het onderzoeksproject Synergia werken onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners aan ecologische landbouw, ondersteund door slimme technologie. Alleen samen...

Biodiversiteit in bollenteelt

Streven naar een natuurlijk evenwicht in de bollenteelt

In Fieldlab Bol zoekt een koplopergroep van dertien bollentelers in het Noordelijk zandgebied naar duurzame oplossingen voor de bollenteelt. Wat onderzoeken ze? Wat zijn hun verwachtingen? En waar lopen ze...

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.

Aankomende evenementen

29 mei

Vanaf 09:00 uur

Open Dag Tulp

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience

30 mei

Vanaf 10:00 uur

Symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw