Werken en leren

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen functies die vragen om nieuwe (andere) vaardigheden. Vanuit het thema ‘Werken en Leren’ maken we ons sterk voor instroom van goed opgeleide jongeren en behoud van gekwalificeerd personeel in de agrarische sector.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we met diverse partners werken aan versterking van het groene onderwijs en de ontwikkeling van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Fase: 1
Werken en leren

Fieldlabs@scale

In het project Fieldlab@Scale doet een interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur.

SLIM project West-Friesland
Werken en leren

SLIM project West-Friesland

Voor een toekomstbestendige agribusiness is het van groot belang dat het personeel van bedrijven zich kan blijven ontwikkelen en zich continu de nieuwste kennis en vaardigheden eigen maakt. Dit vraagt...

Werken en leren

Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop

De transitie naar kringlooplandbouw gebeurt pas als haar verdienvermogen voldoende concurreert met het oude systeem. Daarom is het belangrijk om het verdienvermogen van de businessmodellen van kringlooplandbouw te versterken. Zo...

Fase: 2
Werken en leren
Greenchain

Biodivers perspectief

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties...

Fase: 2
Werken en leren

Centre of Expertise Groen

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom uiteenlopende vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking...

Aankomende evenementen

24 apr

Vanaf 12:00 uur

Themadag toekomstgerichte arbeidsmarkt 

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience

30 mei

Vanaf 10:00 uur

Symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw

Werken en leren nieuws

In Synergia gaan partners op zoek naar beste oplossing voor planeet en klimaat.
Tussentijdse resultaten
Werken en leren

Met Synergia op zoek naar ecologische landbouw met inzet van slimme technologie

Drones die ziektes bij gewassen monitoren en sensoren die bodemleven meten: in het onderzoeksproject Synergia werken onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners aan ecologische landbouw, ondersteund door slimme technologie. Alleen samen...

Lectoraat Smart Farming schaalt op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen agri.
Smart Farming
Werken en leren

Smart Farming platform schaalt stevig op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen in agri

Perenbomen automatisch snoeien en broccoli selectief oogsten. Het zijn slecht enkele van de innovatieve uitdagingen waaraan wordt gewerkt vanuit het data- en kennisplatform Smart Farming, met Hogeschool Inholland als uitvoerende...