Ruimte

De ruimte in Nederland is schaars, dus slim en innovatief inrichten van deze ruimte is noodzaak. Als GreenportNHN zetten we ons samen met ondernemers, overheden en instellingen in voor een optimaal gebruik van de ruimte voor recreatie, natuur en landbouw, en denken we na over de kwaliteit van agrarische bebouwing.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we met partners toepassingen zoeken voor de rol van de agrarisch ondernemer als beheerder van het landschap en van agrarische natuur. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Gebiedsvisie Grootslag
Nieuw
Fase: 2
Ruimte

Gebiedsvisies verduurzaming tuinbouwclusters

De regio’s hebben in het Klimaatakkoord een grote rol toebedeeld gekregen bij de verduurzaming van de glastuinbouw. Samen met de partners brengen we in kaart hoe de (glas)tuinbouwclusters Agriport A7, Het Grootslag en Alton ervoor staan en blikken we vooruit naar 2030. Daarmee wordt het startschot gegeven om de samenwerking op te zoeken zodat verduurzamingsprojecten van de grond kunnen komen.