Water

Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer essentieel. Vanuit het thema Water maken we ons sterk voor een toekomstbestendig watersysteem en onderzoeken we hoe tuinders zich kunnen aanpassen aan veranderende waterbeschikbaarheid.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we met diverse partners werken aan een meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in de regio. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Afgerond
Water

Zeewier in gezonde melkveehouderij

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier.

Fieldlab water en bodem
Fase: 1
Bodem
Water

Fieldlab Water & Bodem open teelten

In dit project ontwikkelen we het ontwerpplan voor het Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN. In het Fieldlab werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan oplossingen voor duurzaam water-...

Fase: 2
Water
Greenchain

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam agrarisch watersysteem in de volle breedte: van aanbod, opslag, vraag en gift tot kwaliteit van water.

Aankomende evenementen

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience

6 jun

Vanaf 12:30 uur

Open Dag Zoetwaterboeren

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...

Water nieuws

video over bodemmonsters maken voor project zoetwaterboeren.
Bodem
Water
Greenchain

Negentig bodemmonsters maken in één dag

Voor het project Zoetwaterboeren hebben medewerkers van Vertify deze week bodemmonsters genomen op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk. Dit gebeurde op een nieuwe, geautomatiseerde wijze. Namelijk door stalen op verschillende...

Afronding
Water

Heeft zeewier effect op de methaanvorming bij koeien?

Kan zeewier de uitstoot van methaan verminderen als het als voedingssupplement aan melkkoeien wordt gegeven? Een groep partners uit het agrarische bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij heeft dit onderzocht. In dit...