Water

Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer essentieel. Vanuit het thema Water maken we ons sterk voor een toekomstbestendig watersysteem en onderzoeken we hoe tuinders zich kunnen aanpassen aan veranderende waterbeschikbaarheid.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we met diverse partners werken aan een meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in de regio. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Afgerond
Water

Zeewier in gezonde melkveehouderij

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier.

Fieldlab water en bodem
Fase: 1
Bodem
Water

Fieldlab Water & Bodem open teelten

In dit project ontwikkelen we het ontwerpplan voor het Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN. In het Fieldlab werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan oplossingen voor duurzaam water-...

Fase: 2
Water
Greenchain

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam agrarisch watersysteem in de volle breedte: van aanbod, opslag, vraag en gift tot kwaliteit van water.

Aankomende evenementen

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...

Water nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024
Water
Greenchain
Video

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam...