Privacy statement

Privacy statement GreenPort Noord-Holland Noord

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, gevestigd aan Blauwe Berg 3A 1625 NT Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen omtrent de privacy van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@greenportnhn.nl. Wij vragen u het privacy statement aandachtig door te lezen.

Contactgegevens

www.greenportnhn.nl
Bergerweg 200, 1817 MN, Alkmaar.
0881237777

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en grondslag, ziet u in onderstaand overzicht. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTWnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:E-mailadres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:Tot opzegging
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:Tot opzegging

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • (sub)verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Stichting GreenPort Noord-Holland Noord

Het kan zijn dat Stichting GreenPort Noord-Holland Noord verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@greenportnhn.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@greenportnhn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting GreenPort Noord-Holland Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.