Bodem

Een gezonde, levende bodem draagt in belangrijke mate bij aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten voor de agrarische sector.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we werken aan een vruchtbare bodem en gezond bodemleven. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Afgerond
Bodem

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare worden gerealiseerd.

Project duurzame broccoli
Fase: 2
Bodem

Duurzame broccoli

In dit project werken broccolitelers aan de ontwikkeling van een robuust en economisch rendabel teelsysteem. Hiermee willen we voldoen aan de eisen die in 2030 worden gesteld door de Farm-to-Fork...

Fase: 2
Bodem

Groene Tulp 0.0

In het onderzoeksproject 'Groene Tulp 0.0' wordt bekeken of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenteelt te verhogen. Het onderzoek is een vervolg op het...

Fase: 1
Bodem
Greenchain

Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen...

Fieldlab water en bodem
Fase: 1
Bodem
Water

Fieldlab Water & Bodem open teelten

In dit project ontwikkelen we het ontwerpplan voor het Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN. In het Fieldlab werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan oplossingen voor duurzaam water-...

Aankomende evenementen

29 mei

Vanaf 09:00 uur

Open Dag Tulp

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience

6 jun

Vanaf 12:30 uur

Open Dag Zoetwaterboeren

Bodem nieuws

Laserweeder in actie voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Laserweeder in plaats van chemische onkruidbestrijding

Bloembollenbedrijf Boltha in Breezand, een van deelnemende bedrijven in Fieldlab bol, heeft een investering gedaan in de aanschaf van de futuristische laserweeder. Met deze robot wordt het onkruid tussen de...

Aaltjesbestrijding in bollenteelt
Bodem

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over knelpunten bij aaltjesbestrijding in de bollenteelt. Ook legde hij uit hoe een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse...