Bodem

Een gezonde, levende bodem draagt in belangrijke mate bij aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten voor de agrarische sector.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we werken aan een vruchtbare bodem en gezond bodemleven. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Afgerond
Bodem

Valorisatie van reststromen groente en fruit

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Afgerond
Bodem

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare...

Project duurzame broccoli
Fase: 2
Bodem

Duurzame broccoli

In dit project werken broccolitelers aan de ontwikkeling van een robuust en economisch rendabel teelsysteem. Hiermee willen we voldoen aan de eisen die in 2030 worden gesteld door de Farm-to-Fork...

Fase: 2
Bodem

Groene Tulp 0.0

In het onderzoeksproject 'Groene Tulp 0.0' wordt bekeken of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenteelt te verhogen. Het onderzoek is een vervolg op het...

Fase: 1
Bodem
Greenchain

Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen...

Aankomende evenementen

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...

Bodem nieuws

groenbemester
Tussentijdse resultaten
Bodem

Best4Soil geeft telers een schat aan informatie voor bestrijden bodemaaltjes

Groenbemesters leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde bodem, ze dragen bij aan een rijk en gevarieerd bodemleven. Maar groenbemesters kunnen ook waardplanten zijn voor aaltjes en bodemschimmels.

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain
Video

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...