Greenport projecten

Greenport NHN neemt deel aan projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Bekijk welke projecten er lopen vanuit de verschillende thema’s.

9 projecten

Afgerond?
Afgerond?
Filter projecten:
Afgerond?
Afgerond?
Afgerond
Bodem

De Groene Tulp

Groene Tulp: Investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategie├źn voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte- en plaagdruk...

Afgerond
Bodem

Vitale teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.

Afgerond
Bodem

Valorisatie van reststromen groente en fruit

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project...

Afgerond
Bodem

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare...

Project duurzame broccoli
Fase: 2
Bodem

Duurzame broccoli

In dit project werken broccolitelers aan de ontwikkeling van een robuust en economisch rendabel teelsysteem. Hiermee willen we voldoen aan de eisen die in 2030 worden gesteld door de Farm-to-Fork...

Fase: 2
Bodem

Groene Tulp 0.0

In het onderzoeksproject 'Groene Tulp 0.0' wordt bekeken of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenteelt te verhogen. Het onderzoek is een vervolg op het...