Duurzame broccoli

In dit project werken broccolitelers aan de ontwikkeling van een robuust en economisch rendabel teelsysteem. Hiermee willen we voldoen aan de eisen die in 2030 worden gesteld door de Farm-to-Fork strategie met als doelen een verduurzaamde en concurrerende veerkrachtige landbouw
Contactpersoon
Pieter Vlaar

Vertify

Business development manager

In het project Duurzame broccoli werken we aan de ontwikkeling van een robuust, geïntegreerd teeltsysteem. Het onderzoek richt zich op alle teeltaspecten (watergebruik, gewasbescherming, meststoffen, bodembeheer, rassenkeuze etcetera). De vijf deeelnemende broccolitelers willen binnen dit project een robuust broccoli-teeltsysteem ontwikkelen dat voldoet aan de wet- en regelgeving  in 2030 en dit in de praktijk simuleren & testen. Op basis van de uitkomsten zal het verdienmodel worden geanalyseerd om de bedrijfscontinuïteitsperspectieven vast te stellen.

De deelnemende broccolitelers zijn:

  • N.A. Hoogendoorn
  • Mts. M.M. Botman & A.G.M. Botman-Broersen
  • VOF Kaabee & Co
  • Mts. R.L.F. Verdonk & S.M. van den Berg
  • Mts. G.J.M. de Wit & C.M.M. de Wit-Hauwert

 

Dit project vindt plaats met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, een Europees steunfonds voor landbouwers. De startdatum is 1 augustus 2022, einddatum 31 december 2024.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Fase 1: Aanpak en verwacht resultaat

In dit project onderzoeken, testen en ontwikkelen we de volgende aspecten (individueel maar ook in samenhang):

  • Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een duurzame teeltmethode & gezonde gewasgroei.
  • Mogelijkheden voor verlagen van gebruik en uitstoot stikstof in de brocolliteelt.
  • Mogelijkheden om een betere koolstofopslag en -binding te realiseren in broccoliteelt.
  • Mogelijkheden voor gezonde gewasgroei met zo min mogelijk gebruik van irrigatiewater.

Het onderzoek en testen zal plaatsvinden in twee tot drie teeltrondes van broccoli en bij één of meer telers van de kerngroep.

Duurzame broccoli