Energie

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Binnen Greenport NHN richten we ons op het opschalen van de productie èn toepassing van hernieuwbare energie, alsmede het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten waarin we met diverse partners werken aan verduurzaming van landbouw door middel van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Fase: 1
Energie
Greenchain

Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

Afgerond
Energie

Cable pooling

Netcongestie belemmert niet alleen de groeimogelijkheden van bedrijven, het zet ook een rem op verdere verduurzaming van het energiegebruik. Een pilotproject moet antwoord geven op de vraag of een cable...

Aankomende evenementen

7 mei

Vanaf 17:00 uur

H2 Kenniscafé: Waterstof in de Wieringermeer

30 mei

Vanaf 09:30 uur

Future Farming & Food Experience

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...

Energie nieuws

Waterstoftrekker komt dichterbij maar nog niet binnen handbereik.
Tussentijdse resultaten
Energie
Greenchain

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door trekkers op waterstof te laten rijden. Het is één van de routes die...

Overhandiging gebiedsvisie Energie Agriport
Energie

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert Leever van de gemeente Hollands Kroon nam het document op donderdag 29 november in ontvangst uit handen...