Waterstof voor agrologistiek

In hoeverre is waterstof een oplossing voor de agrarische sector om te verduurzamen. In dit project onderzoeken we de technische en economische haalbaarheid van opwek en gebruik van waterstof en kijken we naar mogelijke toepassingen.
Contactpersoon
Jeroen Noot

Greenport NHN

Programmamanager

De agrarische sector staat voor een verduurzamingsopgave. Waterstof biedt de mogelijkheid om energie op te slaan en elders en/of op een later tijdstip te gebruiken. Met een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland voeren Greenport NHN, New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf NHN en de KAVB een verkenning uit naar de toepassingsmogelijkheden van waterstof in de sector. Hierbij wordt eerst gekeken naar de opwek en gebruik van waterstof binnen de bedrijfsmuren en vervolgens naar de toepassing van waterstof in de agrologistiek (werktuigen, tractoren en vrachtverkeer).

Gefinancierd door:

Partners

Fase 2: Algemene bevindingen

Het onderzoek heeft een aantal bevindingen opgeleverd die zijn samengevat in de downloads onder aan deze pagina. Samenvattend komt het er op neer dat opwek van waterstof op het bedrijf in meeste gevallen (nog) niet rendabel is. Voor toepassing op het agrarisch bedrijf zijn de beperkte beschikbaarheid en prijs knelpunten.

De verwachting is dat de prijs zal dalen en dat blauwe en groene waterstof meer algemeen beschikbaar komen. De agrosector gebruikt relatief veel diesel voor de aandrijving van beregeningsinstallaties, met name in de bloembollensector. Waterstof biedt hier een duurzaam alternatief.

Een samenvatting van het onderzoek met meer aandacht voor waterstofinfrastructuur, toepassing van waterstof voor agrarische voertuigen en machines en toepassing van waterstof in logistiek is te downloaden onder deze pagina.

EOX waterstoftractor