AgriProjecten Match2020

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.
Contactpersoon
Jeroen Noot

Greenport NHN

Programmamanager

Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. De inzet van Match2020 AgriProjecten is gericht op het voorkomen van een mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid in de agrarische sector. Dit doen we door met ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland in te zetten op verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Match 2020 maakt deel uit van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Het programma richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. Greenport Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Gefinancierd door:

Partners

Opzet en doelen

Onder Match2020 AgriProjecten 2020 vallen de volgende projecten:

•    Smart Farming NHN Drones & Data
•    NH Tuinbouw Battle
•    GroenStart
•    MBO Agri Traineeship
•    AgriHighTech Markt

Smart Farming NHN Drones & Data

Data zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector, ook drones doen hun intrede. Match2020 speelt hierop in door samenwerking te organiseren tussen onderwijs, onderzoekers, producenten en ondernemers die drones en data toepassen in het agrarisch bedrijf. Dit heeft geleid tot verankering van dit project in het platform Smart Farming Noord-Holland Noord.

Noord-Hollandse Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle is een project voor basisscholen in groep 7 en 8 in Noord Holland Noord. In de klas staat 3 weken een mobiele teeltinstallatie die met ledverlichting geschikt is gemaakt om in twee lagen tulpen te broeien op water. Leerlingen leren zo hoe tulpenbollen duurzaam groeien en tot bloei komen en worden uitgedaagd om de oogst te verkopen. Met de battle stimuleren we de instroom van jonge medewerkers.  In 2020 is de Tuinbouw Battle voor het eerst op vier scholen op Texel dankzij Match2020 ingezet.

GroenStart

GroenStart is een opleidingstraject voor iedereen die met een beetje hulp aan het werk kan. Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit gemaakt door aan het werk te gaan in het groen. Match2020 ondersteunt bij het vinden van deelnemers en borgt de continuïteit, samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Per jaar krijgen 25 kandidaten  een traject aangeboden.

MBO Traineeship

Het MBO Agri Traineeship is een Match2020 innovatie voor mbo-studenten. Doel is afstuderen en een startersbaan te koppelen bij een werkgever of meerdere werkgevers. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 jaarlijks vijf studenten een MMBO traineeship krijgen aangeboden. Bij positief resultaat, bereiden we de invoering voor.

AgriHighTech Markt

Match2020 neemt deel aan de AgriHighTech Markt, tijdens het Smart Farming NHN evenement. Ondernemers, onderwijs, onderzoekers en studenten  kunnen elkaar hier ontmoeten. Zo creëren we we voor studenten een voedzame bodem voor een carrière in agri in de kopgemeenten. Jaarlijks streven we naar: tien stages, vijf afstudeeronderzoeken en acht masterclasses/bedrijfsbezoeken.

 

Match2020