SLIM project West-Friesland

Voor een toekomstbestendige agribusiness is het van groot belang dat het personeel van bedrijven zich kan blijven ontwikkelen en zich continu de nieuwste kennis en vaardigheden eigen maakt. Dit vraagt aantrekkelijk werkgeverschap, gericht op ‘een Leven Lang Ontwikkelen’.
Contactpersoon
Marcel Deen

Haute Equipe

Subsidieadviseur

Het project SLIM West-Friesland is geïnitieerd door Greenport Noord-Holland Noord en werd in 2020 gehonoreerd met subsidie. Hierdoor kunnen 9 West-Friese bedrijven samenwerken aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Met een bijdrage van ruim € 150.000 zetten de bedrijven zich gezamenlijk in voor het ontwikkelen van een ‘Lerende Omgeving’ voor een ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Gedurende het project voeren de bedrijven scans uit naar de ontwikkelbehoeften onder personeel en management. Op basis van de scans werken ze opleidings- en ontwikkelplannen uit, gericht op het ‘binden en boeien’ van medewerkers door het bieden van perspectief. Door gezamenlijk op te trekken leren de bedrijven van elkaars aanpak. Zo draagt het project bij aan een versterkte leercultuur en leerrijke werkomgeving.

Gefinancierd door:

Partners

Doel en consortium

Het initiatief heeft als beoogde resultaten: stimulerende, vraaggerichte en gedragen opleidings- en ontwikkelplannen, een uitgewerkt systeem van periodieke ontwikkelgesprekken en bouwstenen voor een Agri-training en opleidingscentrum.

Het samenwerkingsverband bestaat uit A&P Flowers, C. Bakker Flowers & Vegetables, Schouten Tulips, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Niels Kreuk, VOF Sjaak de Haan, Fred van Paassen en Vertify, met Greenport NHN als penvoerder.

De SLIM-regeling is een  van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bedoeld om MKB bedrijven stappen te laten maken met het ontwikkelen van aantrekkelijk en toekomstbestendig werkgeverschap. De SLIM regeling wordt meerdere malen per jaar geopend en is aan te vragen voor individuele bedrijven en collectieven.

Kijk hier voor meer informatie over de SLIM regeling.