Greenport Noord-Holland Noord

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Binnen de verschillende sectoren die Noord-Holland Noord rijk is, kennen we mondiale marktleiders in de veredeling, productie, verwerking, toeleverende bedrijven en handel. Tegelijkertijd is er ruimte voor kleine, lokale ondernemers. De agribusiness in Noord-Holland Noord kenmerkt zich door de samenwerking en samenhang tussen alle agri-sectoren: akkerbouw, veehouderij, bollenteelt, tuinbouw, veredeling en alles daaromheen maken samen een sterk cluster. Samen leveren zij groene beleving en gezonde voeding voor Nederland en daarbuiten.

Het Greenport netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness.

Samen werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord

Greenport in cijfers

  • De agrarische sector in Noord-Holland Noord is goed voor een jaarlijkse omzet van 3 miljard euro
  • 16% van de omzet in Seed Valley investeren bedrijven in onderzoek, met uitschieters tot 30%
  • Circa 20.000 mensen zijn in Noord-Holland Noord werkzaam in agrifood. Daarmee is de sector een van de grootste werkgevers in de regio.
  • Noord-Holland Noord heeft het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld – 12.000 hectare – en is goed voor bijna de helft (46%) van de Nederlandse bollenproductie.
  • Het areaal glasgebied in Noord-Holland Noord beslaat zo’n 2.000 hectares. De meeste kassen zijn te vinden op drie locaties – Alton, Het Grootslag, en Agriport A7.

Strategische visie

Een netwerk van regionale partners in én rondom de agribusiness: Greenport NHN. Ons netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness. In een toekomstbestendige agribusiness ontwikkelen onze ondernemers en ondernemingen zich continu om te blijven voldoen aan de eisen die maatschappij, milieu, de markt en omgeving stellen, waarbij er ruimte blijft voor economische groei. Met de strategische visie geven we richting aan de impact die wij als netwerkorganisatie aankomende jaren wil bereiken.

Aankomende evenementen

24 sep

Vanaf 09:00 uur

Seed meets Technology

2 okt

Vanaf 10:00 uur

Nationaal Tuinbouwcongres

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...