Greenchain

In het Greenchain NH netwerk bundelen we de krachten in de regio voor innovatieve verduurzaming van de agrifoodsector. Hiertoe werken we samen aan verbinding op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en onderwijs. Met als doel een duurzame, toekomstbestendige agrifoodsector, met een sterke concurrentiepositie en onderwijs waarbij innovatie en leren hand in hand gaan.

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten die we vanuit Greenport NHN ondersteunen en die onderdeel uitmaken van het Greenchain NH ecosysteem. We beschrijven de fases van het onderzoek, geven updates en delen waar mogelijk resultaten.

Nieuw
Fase: 1
Bodem
Greenchain

Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen en wensen van alle ketenpartners (van producent tot consument) en de basis vormt voor een robuuste en natuurinclusieve bollenteelt.

Fase: 2
Werken en leren
Greenchain

Biodivers perspectief

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties...

Fase: 2
Water
Greenchain

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam agrarisch watersysteem in de volle breedte: van aanbod, opslag, vraag en gift tot kwaliteit van water.

Fase: 1
Energie
Greenchain

Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

Project smart future
Fase: 2
Smart Farming
Werken en leren
Greenchain

Smart Future

De publiek-private samenwerking Smart Future richt zich op Agri&Food, Energie, Technische en Maritieme sector in Noord-Holland-Noord.

Aankomende evenementen

16 okt

Vanaf 13:30 uur

GreenportNHN jaarcongres: Agrifood en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Het agrarisch werk verandert. Eenvoudig handwerk wordt minder, hiervoor in de plaats komen veel functies...

Smart Farming nieuws

Interview
Energie
Greenchain

Waterstof meest kansrijke oplossing voor agri. “Maar overheid moet wel zorgen voor duidelijke kaders”

Als iets duidelijk is geworden in het eerste jaar Fieldlab Waterstof in Agri, dan is het wel dat toepassing van waterstof in agri niet makkelijk van de grond komt. "Belangrijkste...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...