Greenport projecten

Greenport NHN neemt deel aan projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Bekijk welke projecten er lopen vanuit de verschillende thema’s.

6 projecten

Afgerond?
Afgerond?
Filter projecten:
Afgerond?
Afgerond?
Fase: 1
Bodem
Greenchain

Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen...

Fase: 2
Werken en leren
Greenchain

Biodivers perspectief

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties...

Fase: 2
Water
Greenchain

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam agrarisch watersysteem in de volle breedte: van aanbod, opslag, vraag en gift tot kwaliteit van water.

Fase: 1
Energie
Greenchain

Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

Project smart future
Fase: 2
Smart Farming
Werken en leren
Greenchain

Smart Future

De publiek-private samenwerking Smart Future richt zich op Agri&Food, Energie, Technische en Maritieme sector in Noord-Holland-Noord.

Afgerond
Smart Farming
Greenchain

Digital Farming NHN

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen. Het doel is een integraal systeem te ontwikkelen...