Biodivers perspectief

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving.
Contactpersoon
Marrit Rijkmans

Vonk

Programmaleider Biodivers Perspectief

Het programma Biodivers Perspectief ging begin 2021 van start als samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het initiatief is genomen door Vonk. Doel is studenten, docenten en bedrijven mee te nemen in ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dat is nodig, want de achteruitgang van de biodiversiteit staat vast. Een goede biodiversiteit is niet alleen de basis voor een toekomstbestendige landbouw, de landbouwsector kan  ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen. Bijvoorbeeld door te werken aan een vruchtbare bodem en natuurlijke plaagbestrijding.

Doel en uitvoering programma

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Hoe breng je innovaties in het onderwijs als het bedrijfsleven zelf nog aan het ontdekken is? In dit programma stellen clusters van leerbedrijven samen rond drie thema’s: vee, bollen en groente.

Studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten. Het programma voorziet in (docenten)stages, werkbezoeken, masterclasses en gastlessen. Kennis en expertise worden vastgelegd binnen het kennisnetwerk en actief gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Eerste stappen in het programma

We nemen het eerste half jaar de tijd om de inspirerende en stimulerende leeromgeving vorm te geven en te ontwikkelen. Dat betekent dat we:
• Studenten en oud-studenten bevragen op wat en hoe zij (hadden) willen leren
over natuurinclusief;
• Ondernemers en partners in het project bevragen op wat zij belangrijk vinden
dat in de opleiding wordt aangeboden en op welke wijze zij daar een bijdrage
aan kunnen leveren, maar ook welke vragen en wensen zij zelf hebben;
• Docenten bevragen op wat zij nodig hebben.

Tegelijkertijd starten we met activiteiten zoals inrichten praktijkleslokaal, koppelen
onderzoeksvragen aan (hbo-)studenten, ontwikkelen lesmodule, vastleggen teeltproces natuurinclusieve bollenteelt, 2 masterclasses, excursies. In de 1e week van juli 2021 volgt een grote veldbijeenkomst voor alle betrokkenen.

Meer over dit project en activiteiten bij Vonk.

biodivers perspectief