Smart Future

De publiek-private samenwerking Smart Future richt zich op Agri&Food, Energie, Technische en Maritieme sector in Noord-Holland-Noord.
Contactpersoon
Tanja Koopman

Vonk

project begeleider

De vraag naar voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten is in alle sectoren groot en zal onverminderd stijgen. Om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan is een langdurige sector overstijgende samenwerking noodzakelijk. Binnen Smart Future werken daarom diverse consortia van ondernemers, overheid en onderwijs samen om een antwoord te geven op deze versnelde toepassing van hightech- skills.  Deze samenwerking moet leiden tot voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten die de regionale arbeidsmarkt vraagt.

Aanpak

Binnen Smart Future werken diverse consortia samen om een antwoord te geven op de versnelde toepassing van hightech- skills. Deze samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs leidt tot voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten die de regionale arbeidsmarkt vraagt.

Tijdens het RIF mbo project Smart Future wordt ingezet op vijf thema’s binnen hotspots:

1. New Energy

2. Blue Port

3. Duurzaam Waterbeheer

4. Data en toepassingen

5. Tuin & Landschap van de Toekomst

Gefinancierd door:

Partners in de project

Kick-off Smart Future

Onderwijs, overheid en bedrijfsleven kwamen op donderdag 25 januari bijeen voor de kick-off van Smart Future. Na een inleidende presentatie door robot Pepper was het de beurt aan studenten. zij presenteerden oplossingen voor echte bedrijfsproblemen, zoals een veilige methode voor het bedrijf Bluestream om een op afstand bestuurbaar vaartuig te water te laten.  Henriette Weerstand, projectleider Smart Future bij Vonk: “Ontzettend stoer hoe deze jongeren hun idee gepresenteerd hebben voor een grote en ook nog deels onbekende groep van ruim 140 personen.”

In een hackaton gingen studenten en  leerlingen van twee basisscholen uit Den Helder met elkaar aan de slag om tot oplossingen te komen voor bedrijven. Tanja Koopman, samen met Henriette projectleider bij Vonk: “Het zaadje voor het samenwerken met bedrijfsleven en onderwijs is vandaag gepland, nu zullen wij als team Smart Future zorgen dat we genoeg water geven om plantje te laten groeien."

Meer over dit project bij Vonk.

Smart Future project

Fase 2: Voortgang onderzoek

In mei 2024 verscheen een uitgebreide voortgangsrapportage. Hierin zijn voor elk van de vijf hotspot de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten samengevat.

Duurzaam Waterbeheer
Een van de initiatieven die wordtoverwogen is het organiseren van zogenaamde triple helix trainingen. Deze trainingen brengen docenten, professionals uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid samen. Door gezamenlijk te werken aan het thema water, kunnen deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar de uitdagingen kijken en samenwerken aan innovatieve oplossingen.
Smart Future is aangesloten bij het project Zoetwaterboeren, waarbij praktijkonderzoek wordt uitgevoerd bij akkerbouwer Klaas Schenk.  Om de waardevolle kennis die binnen dit project wordt opgedaan te borgen en te delen met het onderwijs, is gestart met het ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een lokaal op het bedrijf van Klaas, zodat docenten gebruik kunnen maken van zijn expertise en de technologieën die hier worden toegepast kunnen bestuderen. Deze nauwe samenwerking biedt een unieke kans voor studenten om in contact te komen.

Groene ruimte
Rondom de schooltuin van Vonk Hoorn boeken we vooruitgang. Momenteel wordt er gezocht naar een onafhankelijke projectleider die de wensen en belangen van docenten, studenten en betrokken ondernemers moet bundelen. De schooltuin zal niet alleen dienen als een bron van educatie, maar ook als platform voor praktijkgericht leren en samenwerking tussen de school en de lokale gemeenschap.

Download de voortgangsrapportage onder deze pagina.