Fieldlabs@scale

In het project Fieldlab@Scale doet een interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur.
Hans Berends
Contactpersoon
Hans Berends

VU

Projectleider

Binnen een fieldlab experimenteren kennisinstellingen, bedrijven en andere regionale organisaties met nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen. De innovaties die zo ontwikkeld worden, blijken echter vaak moeilijk schaalbaar waardoor de impact op het maatschappelijke verdienvermogen nog moeilijk aan te tonen is. In het Fieldlab@Scale project doet ons interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van missie-gedreven innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur. Samen met beleidsmakers, regionale netwerkorganisaties, fieldlabs en achterliggende organisaties worden mechanismen voor het gezamenlijk experimenteren in kaart gebracht en wordt een instrumentarium en opleidingsprogramma ontwikkeld voor fieldlabs.

Het project ging van start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2027. Uitgebreide informatie over de werkpakketten en de talrijke partners die bij dit project betrokken zijn, vind je op de website van Fieldlabs@scale.

> Naar de website van Fieldlabs@scale

Gefinancierd door: