Smart Farming
Energie
Bodem
Water

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO Akkerbouw, KAVB en ZuivelNL, wordt er gewerkt aan concrete plannen en een robuuste structuur om de uitdagingen van de om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Met een feestelijke bijeenkomst voor een gezelschap van genodigden ging het programma Agritech van start. Voor de kick-off was een tafelgesprek georganiseerd waarin verschillende partijen die bij het programma betrokken zijn ingingen op de ambities. Aan tafel Jeroen Noot (Greenport NHN), Henk Geerligs (LTO Noord Hollands Kroon), Nick Hengelman (Microsoft), Michael Mackaay (KAVB) en Corné Kempenaar (BO Akkerbouw). Ook ZuivelNL en de Agrarische Jongeren Wieringermeer zijn bij de samenwerking betrokken, maar konden er helaas niet bij zijn.

Stevige basis

Dagvoorzitter Monique Ooms opende de bijeenkomst en stelde daarbij vast dat er grote uitdagingen afkomen op de agrarische sector, zoals een veranderend klimaat en hogere eisen ten aanzien van duurzaamheid. Dit vraag de nodige inspanning van ondernemers, maar door de krachten te bundelen komen we verder om deze complexe uitdagingen te tackelen.

Nick Hengelman (Microsoft) merkte op dat Microsoft, dat al tien jaar actief is in de regio, veel belang het aan het ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten, zoals de Datacenter Academies. Jeroen Noot (Greenport NHN) haakte hierop in met de opmerking dat het om een langlopende samenwerking gaat, waarbij Microsoft een substantiële bijdrage levert wat een stevige basis geeft. “We kunnen projecten uitrollen die er echt relevant toe doen. Dit is de aftrap, we hebben net getekend. De volgende stap is dat we gaan kijken hoe we dit kunnen vormgeven.”

Samen impact maken

Samen impact maken. Dat is het uitgangspunt voor deze samenwerking en hiervoor draagt Microsoft jaarlijks 1 miljoen euro bij. Bij de uitvoering beperkt de rol van het softwarebedrijf zich tot die van ‘strategisch adviseur’. Waarbij agrarisch ondernemers overigens wel een beroep doen op kennis en technologie van Microsoft, bijvoorbeeld met data-analyse of software.

De uitvoering ligt nadrukkelijk bij de agrarisch ondernemers. De structuur van het project omvat een project board dat zal zich buigen over de besteding van de middelen. De board telt zeven zetels voor vertegenwoordigers van Greenport NHN, LTO Noord Hollands Kroon, BO Akkerbouw, KVAB en ZuivelNL. Ook voor de Agrarische Jongeren is er een plek vrijgehouden.

Belangrijk verlengstuk

Welke projecten het programma gaat ondersteunen, moet nog worden bepaald. Wel kan er iets worden gezegd over het soort projecten Volgens Henk Geerligs ligt het voor de hand dat projecten zich richten op thema’s die voorwaardelijk zijn voor de toekomst (‘license to produce‘), zoals water en verduurzaming. Alle partners kijken samen waar de uitdagingen liggen en waar we actie moeten ondernemen. Waarbij werd opgemerkt dat we niet het wiel opnieuw uit te vinden. “Op allerlei plekken gebeurt al veel aan onderzoek, die resultaten kunnen worden meegenomen.”Wethouder Robert Leever van de gemeente Hollands Kroon: “Dit initiatief past perfect bij de sterke verbondenheid van Hollands Kroon met de agrarische sector. Wij geloven in een land dat het water beheerst. Die overtuiging wordt breed gedragen binnen ons college en ook in het coalitieakkoord ondersteund. De toekomst van de agrarische sector zit in de sector zelf, maar ook in de verbinding met aanpalende partijen. Als gemeente zijn we een belangrijk verlengstuk daarvan. Ik hoop dat we op deze manier mensen samenbrengen en de regio kunnen versterken.”

Jelle Beemsterboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: “Als land hebben we nu al de beste agrarische sector van de wereld. De betrokkenheid van een innovatief datatechnologiebedrijf als Microsoft kan helpen om nog innovatiever te worden.”

>Lees ook: Boeren Hollands Kroon bundelen krachten met Microsoft (Nieuwe Oogst)

Meer nieuws

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...

Bodem

Kijkdag Bollen, bodem & Aaltjes smaakt naar meer

Welke resultaten er tot nog toe zijn behaald in het project Bollen, Bodem & Aaltjes? Een groep van geïnteresseerde telers, projectpartners, adviseurs en anderen kwam op 17 juni een kijkje...