Agriprojecten Match2020

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland Noord

Voldoende mensen met de juiste skills en vaardigheden die werken in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. De inzet van de AgriProjecten van Match2020 is specifiek gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. 

Zeven Match2020 AgriProjecten in de kop van Noord-Holland 

Concrete acties in 2019 en 2020:

  • NH Tuinbouwbattle - 12 klassen
  • GroenStart - 25 deelnemers trajectaanbod
  • MBO Agri Traineeshop - 5 stages per jaar
  • Agri Incubator - 2 innovaties in 2020 in traject
  • Kenniscases - 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken
  • Agri Drones & Data De Kop! 
  • GreenTech NHN  - 8 masterclasses en bedrijfsbezoeken 

MBO Groen Traineeship

Het Mbo Agri Traineeship is een innovatie voor mbo-studenten om afstuderen en een startersbaan te koppelen bij de dezelfde werkgever of in een carrousel met meerdere werkgevers. Inwerken is niet meer nodig, het biedt continuïteit voor ondernemers en loopbaanperspectief voor studenten/medewerkers. Dit is een idee vanuit Match 2020 en de uitwerking start binnenkort in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs (docenten en leerlingen) en overheid in De Kop van Noord-Holland. Hier wordt een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt georganiseerd. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 jaarlijks 5 mbo- of hbo-studenten tijdens de afstudeerperiode een traineeship aanvaarden. Om dat te realiseren onderzoeken we dit idee vanuit Match 2020 op levensvatbaarheid. Bij positief resultaat, bereiden we de invoering voor.

Agri Drones & Data De Kop!

Drones zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector. Een Agri Drone Centrum speelt hierop in door een faciliteit te organiseren samen met ondernemers waar data, kennis, techniek en praktijk elkaar vinden en versterken. Match 2020 organiseert de verkenning en mogelijkheden voor Agri Drone Data De Kop! en voert gesprekken met droneondernemers en ondernemers die gebruik maken van drone data in het agrarisch bedrijf. Aansluitend worden studenten, het onderwijs, agrariërs en droneondernemers samen gebracht om te kijken of en hoe de krachten gebundeld worden. Vanuit Match2020 wordt dit initiatief genomen, gefaciliteerd en de samenwerking gezocht met de dito ontwikkeling bij Tech@connect.

Agri Incubator

De Agri Incubator wordt de broedplaats voor ontwikkeling en begeleiding van agrarische innovaties naar de markt. Studenten worden uitgedaagd om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en zo mee te werken aan de economische groei van De kop van Noord-Holland.

In Match 2020 starten we binnenkort met het ontwikkelen van de Agri Incubator in De Kop, dat doen we samen met docenten, studenten en ondernemers. Zo bieden we jonge professionals en ondernemers de kans om agrarische innovaties naar de markt te brengen. De inzet is vanaf 2020 jaarlijks 2 start-ups te begeleiden. Daarvoor neemt Match 2020 het initiatief en faciliteert het proces tot realisatie van de Agri Incubator.  

Groene Incubator voor agri start-ups

Een kenniscase is een onderzoeksvraag van een ondernemer aan het onderwijs. Om deze ondernemersvragen beter te ontvangen en te matchen met studenten,  onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om dit proces te faciliteren, zowel vanuit ondernemers als vanuit de onderwijsinstellingen.

Match 2020 zet zich in voor de ontwikkeling van een platform en structuur voor deze waardevolle ontmoetingen in de agribusiness. Voor studenten en ondernemers creëren we zo voedzame bodem in De Kop van Noord-Holland. Het resultaat waarnaar we jaarlijks streven is: 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken.

Daarvoor bevordert Match 2020 de samenwerking tussen mbo, hbo en wo-instellingen, ondernemers, docenten en studenten met kenniscases voor stagiairs en afstudeeronderzoeken in De Kop van Noord-Holland.

GreenTech NHN

Om de aansluiting tussen technisch onderwijs en agrarische techniek verder te verbeteren is GreenTech NHN ontwikkeld. In dit project ontmoeten mbo studenten en bedrijfsleven elkaar in masterclasses en bedrijfsbezoeken. Daardoor wordt het agrarische technisch onderwijs versterkt en ondernemers krijgen studenten die een waardvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

Match 2020 zet zich in voor verdere ontwikkeling van goede samenwerking tussen agrarisch en technisch onderwijs om zo een grotere groep studenten te interesseren voor een carrière in Agrisector van De kop van Noord-Holland. Match2020 zet in op acht masterclasses en bedrijfsbezoeken in De Kop per jaar. Daarvoor wordt vanuit Match 2020 de samenwerking bevorderd tussen mbo/hbo/wo bestuurders, ondernemers, docenten en studenten met masterclasses en bedrijfsbezoeken in De Kop. 

Match2020, Arbeidsmarkt in balans

Match 2020 maakt deel uit van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Match2020 richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Lees hier meer over Match2020.

Wilt u meedenken, heeft u specifieke belangstelling voor één van de projecten, heeft u onderzoek vragen die passen binnen dit programma? We gaan graag met u in gesprek.  U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider AgriProjecten van Match2020 bij de GreenPort NHN: Carolina Deelen, c.deelen@greenportnhn.nl

Projectnieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het projectnieuws? Klik dan hier.