Agriprojecten Match2020

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland Noord

Voldoende mensen met de juiste skills en vaardigheden die werken in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. De inzet van de AgriProjecten van Match2020 is specifiek gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. 

Er zijn zeven Match2020 AgriProjecten in de kop van Noord-Holland 

Concrete acties in 2019 en 2020:

  • NH Tuinbouwbattle - 12 klassen per jaar
  • GroenStart - 25 deelnemers trajectaanbod per jaar
  • MBO Agri Traineeship - 5 stages per jaar
  • Agri Incubator - 2 innovaties in 2020 in traject
  • Kenniscases - 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken
  • Smart Farming NHN Drones & Data 
  • Agrarische Techniek  - 8 masterclasses en bedrijfsbezoeken 

Agri Incubator

De Agri Incubator wordt de broedplaats voor ontwikkeling en begeleiding van agrarische innovaties naar de markt. Studenten worden uitgedaagd om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en zo mee te werken aan de economische groei van De kop van Noord-Holland. In Match 2020 starten we binnenkort met het ontwikkelen van de Agri Incubator in De Kop, dat doen we samen met docenten, studenten en ondernemers. Zo bieden we jonge professionals en ondernemers de kans om agrarische innovaties naar de markt te brengen. De inzet is vanaf 2020 jaarlijks 2 start-ups te begeleiden. Daarvoor neemt Match 2020 het initiatief en faciliteert het proces tot realisatie van de Agri Incubator.  

MBO Traineeship

Het MBO Agri Traineeship is een innovatie voor mbo-studenten om afstuderen en een startersbaan te koppelen bij de dezelfde werkgever of in een carrousel met meerdere werkgevers. Inwerken is niet meer nodig, het biedt continuïteit voor ondernemers en loopbaanperspectief voor studenten/medewerkers. Dit is een idee vanuit Match 2020 en de uitwerking start binnenkort in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs (docenten en leerlingen) en overheid in De Kop van Noord-Holland. Hier wordt een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt georganiseerd. Het is de bedoeling dat vanaf 2020  jaarlijks 5 mbo- of hbo-studenten tijdens de afstudeerperiode een traineeship aanvaarden. Om dat te realiseren onderzoeken we dit idee vanuit Match 2020 op levensvatbaarheid. Bij positief resultaat, bereiden we de invoering voor.

Agrarische kenniscases

Een kenniscase is een onderzoeksvraag van een ondernemer aan het onderwijs. Om deze ondernemersvragen beter te ontvangen en te matchen met studenten,  onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om dit proces te faciliteren, zowel vanuit ondernemers als vanuit de onderwijsinstellingen. Match 2020 zet zich in voor de ontwikkeling van een platform en structuur voor deze waardevolle ontmoetingen in de agribusiness. Voor studenten en ondernemers creëren we zo voedzame bodem in De Kop van Noord-Holland. Het resultaat waarnaar we jaarlijks streven is: 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken. Daarvoor bevordert Match 2020 de samenwerking tussen mbo, hbo en wo-instellingen, ondernemers, docenten en studenten met kenniscases voor stagiairs en afstudeeronderzoeken in De Kop van Noord-Holland.

Match2020, Arbeidsmarkt in balans

Match 2020 maakt deel uit van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Match2020 richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Lees hier meer over Match2020.

Wilt u meedenken, heeft u specifieke belangstelling voor één van de projecten, heeft u onderzoek vragen die passen binnen dit programma? We gaan graag met u in gesprek.  U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider AgriProjecten van Match2020 bij de GreenPort NHN: Carolina Deelen, c.deelen@greenportnhn.nl

Projectnieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het projectnieuws? Klik dan hier.