De omslag naar natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren rond de thema’s ‘Vee’, ‘Bollen’ en ‘Groente’ hoe een natuurinclusieve aanpak eruit kan zien én hoe je een realistisch verdienmodel opzet. Het vierjarige traject loopt tot en met 2024. We gaan van start!

Transitie mogelijk maken

Via dit programma worden bedrijven, studenten en docenten meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Via een intensieve samenwerking zorgen zij voor een inspirerende leeromgeving met toegang tot nieuwste kennis en de juiste benodigde teelt- en techniekvaardigheden. Een onmisbare basis om de transitie tot een succes te maken.

Leerbedrijven Vee, Bollen en Groente

Binnen het programma worden per thema leerbedrijven gecreëerd; een fysieke plaats bij een bedrijf om te experimenteren en te ontwikkelen. Rond de drie thema’s ‘Vee’, ‘Bollen’ en ‘Groente’ stellen leerbedrijven zich open voor ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingsprojecten. Er komen (docenten)stages, werkbezoeken, masterclasses en gastlessen. Kennis en expertise die hier ontstaat wordt vastgelegd binnen een kennisnetwerk en actief gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland.

Partners

Onderwijs: Clusius College, Aeres HogeschoolHogeschool Van Hall LarensteinNordwin CollegeTerra mboHorizon College

Bedrijven en organisaties: Coöperatie NLG HollandHuiberts Biologische BloembollenWij.landVollegrondsgroente.netPlantenkwekerij GitzelsGreenport NHNLandschap Noord-HollandANV Water, Land en DijkenANV Hollands NoordenANV De LieuwNatuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Het project Biodivers Perspectief wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Investeringsfonds mboProvincie Noord-HollandTriodos Foundation. Het Clusius College is penvoerder.

 

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...