Clusius College start modulaire BBL niveau 3 voor voedingsindustrie

20 mei 2020
Clusius Food Process & Quality

Het Clusius College start in samenwerking met NHFood en de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, de opleiding Clusius Food Process & Quality. Een modulair opgebouwde opleiding op niveau 3, bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn in de levensmiddelenindustrie of daar graag willen werken. Het draait om (toekomstige) werknemers van kleinere en grotere bedrijven in de voedingsindustrie of werknemers die via een uitzendbureau werkzaam zijn in deze branche.

De opleiding bestaat uit 4 lesblokken verdeeld over 2 jaar en is zo samengesteld dat deze zowel interessant is voor medewerkers van de productie als voor medewerkers van de kwaliteitsafdeling. Na het afronden van de opleiding is de medewerker allround opgeleid.

1.Hygiëne en Voedselveiligheid                   
- Hygiëne
- Reinigen en desinfectie (incl. veiligheid)
- Microbiologie
- Voedselveiligheid, HACCP, Kwaliteitssystemen
2.  Proces en Product
- Opstarten en afronden processen (incl. transport en opslag)
- Bewerkingen
- Storingen en onderhoud
- Kwaliteit, grondstof en warenkennis
3. Proces en Kwaliteit
- Automatisering (besturing en meet-en regel)
- Werken op een lab (chemisch, fysisch en microbiologisch) praktisch
- Verpakken
- Kwaliteitscontroles inline/ offline/ online
4. Begeleiden en Optimaliseren
- Begeleiden en instrueren
- Werkoverleg
- Optimaliseren en/of verwerken van meetresultaten

Naast de vakinhoudelijke onderdelen, krijgen deelnemers ook Algemeen Vormende Vakken (AVO), zoals Nederlands, rekenen en SLB (studieloopbaanbegeleiding).

Na het afronden van de opleiding ontvangt de deelnemer het MBO niveau 3 diploma Vakbekwaam Medewerker Voeding & Technologie. 

Voor meer informatie over de opleiding Clusius Food Process & Quality, verwijzen wij u door naar de website van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan is er een subsidieregeling in het leven geroepen. Kijk hier of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.