Derde kwartaalrapportage laat zien: GroenStart is uniek

23 oktober 2019

Succes bij GreenPort GroenStart kent vele verschijningsvormen. Waar het voor de één belangrijk is om een duurzaam arbeidscontract te bemachtigen, is het voor de ander belangrijk om op een plekte belanden waar er met zorg en aandacht wordt gewerkt aan passende werknemersvaardigheden en waar een GroenStarter zich veilig en vertrouwd voelt. Dit maakt GroenStart uniek. Ook dit schooljaar zijn we weer met een aantal groepen gestart, maar de instroom gaat het gehele jaar door.

Ondertussen zijn er: 

204 intakeprocedures gevoerd
79 GroenStarters aan een voorschakeltraject begonnen
82 deelnemers in opleiding
85 GroenStarters inmiddels uitgestroomd naar de arbeidsmarkt

In deze derde rapportage van 2019 laten we niet alleen de resultaten zien, maar ook de passie waarmee onze partners en docenten werken aan de GroenStart missie. Veel leesplezier!