Een diversiteit aan kampioenen

Column Thijs Pennink Directeur, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord & lid van de stuurgroep Greenport NHN

Tekst loopt door onder de foto

Greenports zijn het beste te vergelijken met logistieke ‘mainports’, zoals Schiphol en Rotterdam. Een Greenport is een ruimtelijk-economisch cluster van nationaal belang waar de gehele agrifood keten van zaadje tot aan de consument aan bijdraagt. In een greenport vinden we teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven en tuinbouw toeleveranciers bij elkaar. 

Een diverse regio, een kampioenenregio: gewoon een Greenport om trots op te zijn

Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw, zitten er dicht bij het vuur. Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve uitwisseling van kennis en wordt er op tal van terreinen met elkaar samengewerkt. In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren.

Toen het Rijk in 2004 vijf Nederlandse regio’s aanwees als greenport was de verbazing in Holland boven Amsterdam bijzonder groot. Het meest veelzijdige agrarische concentratiegebied Noord-Holland Noord kreeg die status niet. Een succesvolle, intensieve lobby heeft ervoor gezorgd dat de regio toch werd aangewezen als greenport. 

De Greenport-status is voor Noord-Holland Noord niet lastig te beargumenteren. Welke regio kent zo’n divers aanbod: grootschalige en innovatieve glastuinbouw, het grootste bollenareaal ter wereld, Seed Valley met zijn internationale spelers, het volle grond groenteproductiegebied en de grootschalige akkerbouw zijn hier allemaal vertegenwoordigd. De sector is in de regio omvangrijk. Met 14% van de banen is het een belangrijke werkgever en ook de toegevoegde waarde van de sector is bijzonder groot. 

Binnen de verschillende sectoren kennen we vele kampioenen. Vezet, Hessing, Syngenta, Enza, Agro Care Wieringermeer en Dekker Chrysanten zijn hiervan mooie voorbeelden. Het gaat niet alleen om het kampioen worden. De uitdaging om kampioen te blijven, is zo mogelijk nog veel groter. We zien in de regio daartoe een grote innovatiebereidheid. Vooral bedrijven in de zadensector investeren veel in R&D. Ook in duurzaamheid wordt fors geïnvesteerd. De glastuinbouwgebieden Alton, Agriport A7 en Het Grootslag zijn op dat gebied een voorbeeld voor heel Nederland.

Deze column komt uit de brochure AgriFood-Greenport NHN 2019. Wilt u deze brochure lezen, klik dan hier. 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...