Het is al weer ruim 5 jaar geleden dat we samen met Greenport NHN aan de slag zijn gegaan met de opzet van het EFRO project Evergreen gericht op duurzamer bodembeheer, groenere gewasbescherming, vermindering van ziektes, verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en slimmere toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. Uiteindelijk werd dat een project met 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen die langs drie lijnen de samenwerking aangingen:

  • Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor Duurzaam Bodembeheer en vergroening van gewasbescherming;
  • Teelt-de-grond-uit: ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor teelt-de-grond-uit technieken en
  • Clusterversterking: ontwikkeling, versterking en borgen van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingenaangestuurd vanuit een drietal living labs.

Krachtige samenwerkingsprojecten zijn opgestart en succesvol doorontwikkeld. Er zijn grote stappen gezet in duurzaam bodembeheer en binnen het cluster teelt-de-grond-uit (of beter teelt op water):

  • Bollentelers binnen het NLG cluster telen steeds duurzamer;
  • Sla op water is van idee uitgegroeid naar hypermoderne productielocaties;
  • Samenwerking tussen onderzoeks- en  kennisinstellingen (mbo/hbo/wo) en bedrijven is verder versterkt.

Veel lijnen kwamen samen bij de penvoerder Greenport NHN. In de eerste jaren aangestuurd door projectleider Jeroen Noot. Hij volgde in 2019 Rian van Dam op als programmamanager van Greenport. Het laatste jaar heb ik, Marcel Deen, de projectleiding ingevuld.

Image
In de agrisector stopt de innovatie nooit, het kan altijd efficiënter, beter en duurzamer. De inzet op kringlooplandbouw wordt in de komende jaren verder geïntensiveerd. De opgebouwde samenwerking binnen dit EFRO-project  vormt een stevig fundament voor vervolgprojecten gericht op smart farming en duurzaam  bodembeheer. Vanuit het cluster Evergreen wordt gewerkt aan vervolgprojecten. De administratielast hebben we doorstaan en dat zal ook in het vervolgproject wel lukken. Het was een eer om projectleider te mogen zijn van EFRO- Evergreen!

Marcel Deen, projectleider EFRO-Evergreen

> Bekijk hier het magazine

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....