Bodem
Greenchain

Fieldlab Bol zet stap richting duurzamere teelt bloembollen

Na de recente lancering van Fieldlab Waterstof in Agri kunnen we opnieuw de start van een Fieldlab bekendmaken. Dit keer gaat het om Efro Fieldlab Bol, dat wordt uitgevoerd onder penvoerderschap van Greenport NHN. In dit project gaan twaalf kwekers op praktijkschaal aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor bollenteelt.

Het doel van het project is de bollenteelt minder afhankelijk te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en deelnemende bollentelers het vertrouwen te geven dat dit mogelijk is met – op termijn – het behoud van goede opbrengsten.

Rob Brekelmans Fieldlab Bol

Programmamanager Rob Brekelmans: “Op die manier begeleiden we de telers in de transitie van hun bedrijfsvoering, aansluitend op de visie gewasbescherming 2030. Met deze kopgroep van bloembollenkwekers willen we een voorbeeld zijn voor de brede achterban.”

Kennis delen

De telers gaan in het eigen bedrijf en met hun eigen expertise aan de slag met nieuwe of aangepaste manieren van telen. Door resultaten met elkaar te delen verwachten de deelnemers de innovatie te versnellen. Brekelmans: “Met Fieldlab Bol willen we een expertisecentrum zijn voor innovatieve (groene) teeltontwikkelingen in de bloembollen. We kunnen daarnaast een rol spelen om eventueel noodzakelijk systematisch onderzoek te initiëren als dat nodig is.”

Fieldlab Bol krijgt financiële steun via Kansen voor West en heeft een looptijd van 4 jaar. In totaal zijn 17 partners bij het project betrokken. Naast de 13 bollentelers, Greenport NHN en stichting Fieldlab Bol, zijn dat Vertify (plannen en uitvoeren van onderzoeken en testen), Inholland Alkmaar en Vonk. 

efro logo

Meer nieuws

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024
Water
Greenchain
Video

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam...

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain
Video

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...