​“Werken in de agrarische sector, vooral als ondernemer, dat staat voor mij gelijk aan spelen in de Champions League. Het is topsport - niet voor iedereen weggelegd.” Voor Harry Nederpelt was het dan ook niet vreemd dat hij ondanks zijn agrarische achtergrond koos voor werken met cijfers. Harry: “Mijn kwaliteiten liggen bij economie en financiën. En bij contact. Met ondernemers, met collega’s, met mensen.”

Harry Nederpelt - Greenportret

Sinds zo’n zeven jaar is Harry wethouder bij gemeente Medemblik. Met in zijn portefeuille onder andere economische zaken is de link naar Greenport NHN snel gemaakt. “Voor onze gemeente is de agrarische sector ontzettend belangrijk. Sowieso als sector op zichzelf, maar er zit natuurlijk een grote schil omheen. De sector biedt veel werkgelegenheid, bijvoorbeeld binnen transport en logistiek, en dat zorgt ook weer voor aantrekkingskracht: het is hier goed wonen en werken. Als regio zijn we er dus bij gebaat dat het goed gaat met de agrarische sector.”

 

GroenStart

Alweer een jaar of zes maakt Harry deel uit van de stuurgroep van Greenport NHN. “Een schakel tussen ondernemers en de gemeente, in dit geval de gemeente Medemblik. Zo zijn er nog meer vertegenwoordigers vanuit gemeenten betrokken bij de greenport. Vanuit deze functie spreek ik veel met agrarische ondernemers. We kijken naar wat we als gemeente voor hen kunnen betekenen. Denk aan teelt op water; de ontwikkeling daarvan vraagt allerlei stappen als het gaat om bestemmingsplannen en procedures. Daarnaast werken we samen aan manieren waarop mensen aan het werk kunnen krijgen in deze sector. Dat doen we bijvoorbeeld via GroenStart, een prachtig project in de lijn van verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar de greenport volop op inzet.” In de gesprekken met ondernemers komt de verbinding met overheid en onderwijs vaak naar voren. “Het is een gegeven dat het grootste deel van het werk binnen de grenzen van het erf gebeurt. Dat is het domein van agrarische ondernemers. Tegelijkertijd merk ik dat ze echt wel verder kijken dan hun eigen kas, schuur of land. Normaal gesproken (zonder coronamaatregelen, red.) worden conferenties -zoals die van Greenport NHN- goedbezocht en ook voor nieuwe projecten is er altijd belangstelling.”

Geothermie

Wie Harry vraagt waar hij trots op is, krijgt zonder haperen antwoord. “Ik zou natuurlijk meteen kunnen vertellen over de vele Europese projecten waar we aan meedoen. Daar bén ik ook trots op, maar toch is dat niet wat bij mij meteen bovenaan staat. Wat mij betreft is dat toch de glastuinbouw in onze regio: zó veel vierkante meters met relatief weinig waterverbruik. Er vindt een verduurzamingsslag plaats die vooruitloopt op het klimaatakkoord. Dat komt grotendeels door de ontwikkelingen in geothermie. Niet voor niets spreken we binnen de Westfriese Omringrijk van de geothermie-hotspot van Nederland. Die aardwarmte wordt binnen de agrarische sector goed gebruikt, de kassen worden ermee verwarmd. Zonder een overkoepelend platform als greenport was niet nooit zo snel van de grond gekomen; het lukt omdat je het samen doet. En het mooie is dat het succes weer nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt, zoals aardgasvrije woningen die nu óók gebruikmaken van geothermie. Dit alles draagt trouwens niet alleen bij aan onze klimaatdoelstellingen, maar ook aan het imago van de sector. Het is zonde dat het stikstofprobleem -wat wel degelijk een probleem is- soms het andere nieuws overschaduwt. Zoals het groeiend aantal kassen dat CO2 al opvangt en weer gebruikt. Vanuit die invalshoek durf ik te stellen dat CO2 een deel van de oplossing is van de vragen die spelen in ons land.”

Tot slot: heeft hij ergens wel een béétje groene vingers? “Ja zeker! Het agrarische leven zit juist in m’n bloed. M’n ene opa was een van de eerste die tomaten teelde onder glas. En m’n ouders kweekten vroeger irissen. Nu zijn dat pioenrozen. In drukke periodes hielp ik altijd mee, tegenwoordig steken onze kinderen ook de handen uit de mouwen. Trouwens, m’n andere opa was melkveehouder. Hartstikke agrarische wortels dus. Maar het mooiste blijft voor mij het werken aan de vertaalslag van politiek naar het erf en andersom.”

Meer nieuws

Digital Farming NHN

Data oogsten met Digital Farming NHN: Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Interview met Kristel van Ammers van Hogeschool Inholland en Pieter Vlaar van Vertify. Met...

Officiële aftrap voor project Zoetwaterboeren op Hoeve Lotmeer

Aansluitend op de opening is er om 17 uur een informatieve bijeenkomst 'NPPL on Tour'.
Wessel van Paassen

5 vragen aan Wessel van Paassen (31), Green Simplicity

Maak kennis met de deelnemers aan het jongerenpanel van de Greenport NHN conferentie.