PlAMV in lelies

In februari 2010 werd de lelieteelt opgeschrikt door de ontdekking van een nieuw virus met de naam Plantago Aziatica Mozaïek Virus, afgekort PlAMV. PlAMV is een potex-virus, dat mechanisch wordt overgebracht. Door de akkerbouwmatige lelieteelt en de contractteelt waarbij vaak meerdere telers hun bollen door een contractteler laten telen, heeft het virus zich razendsnel verspreid onder de lelieteeltbedrijven. Sinds de ontdekking van het virus is veel onderzoek gedaan naar de verspreidingsrisico’s in de bollen en bloementeelt van lelie. De schade bij de telers kan enorm oplopen. Er worden partijen lelies gevonden die 100% besmet zijn naast partijen die virusvrij zijn. Het vermoeden bestaat dat het virus verspreid kan worden door het spoelwater waarmee de lelies schoon gemaakt worden.

De schade kan astronomische vormen aannemen en komt naar voren in de broeierij. Dit kan alleen worden voorkomen door virusvrije partijen te gebruiken. Hier ligt een taak voor de kwekerij in het voorkomen van besmetting en verspreiding. Lelietelers zijn op hun bedrijven proeven aan het doen met het ontsmetten van bollen, machines en kisten om te kijken of ze de verspreiding in hun bedrijf een halt toe kunnen roepen. Om de opgedane kennis uit te wisselen heeft AgriVizier in samenwerking met Flynth, WUR, DLV Plant en DLV Bouw een bijeenkomst georganiseerd. Hieruit bleek dat de aanwezige leliekwekers PlAMV als een groot probleem ervaren. Verspreiding kan niet voorkomen worden, monsteruitslagen zijn onvoorspelbaar en economische schade is groot. Er werd open en eerlijk informatie uitgewisseld, in de overtuiging dat alleen op die manier PlAMV onder de knie te krijgen is.  Veel van de vragen die bij de kwekers leefden konden op de avond direct beantwoord worden door Casper Slootweg (WUR) en Hans Kok (DLV Plant). Er blijft echter nog veel ongewis. Bij het formuleren van de ‘best practise’ zal ook de nu beschikbare onderzoekskennis betrokken worden. Bedrijfshygiëne zal hierin een grote rol spelen, zo was de overtuiging van de aanwezigen. Mogelijk krijgt de bijeenkomst een vervolg in een bijeenkomst of een permanente studieclub.

Inmiddels kunnen we concluderen dat er twee belangrijke verspreidingsroutes voor PlAMV zijn: via de grond en via spoelen/koken en ontsmetten. Naar aanleiding daarvan is een factsheet opgesteld waarin per teeltfase wordt aangegeven welke maatregelen ondernemers kunnen nemen om verspreiding van PlAMV zoveel mogelijk te voorkomen en beheersbaar te maken. 

Het factsheet kunt u downloaden via onderstaande link

 

Bijlage

Meer nieuws

Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.
Bijeenkomst Smart Farming Peren

Ongedierte bestrijden met drone opnames

Studenten, onderzoekers, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld kwamen op woensdag 9...
Vergisting op locatie

Groenteresten 'goud' voor ondernemer Ad van Vugt

Het fermentatieproces dat groente- en fruitresten omzet in hoogwaardige voedingssupplement werd...