PlAMV in lelies

In februari 2010 werd de lelieteelt opgeschrikt door de ontdekking van een nieuw virus met de naam Plantago Aziatica Mozaïek Virus, afgekort PlAMV. PlAMV is een potex-virus, dat mechanisch wordt overgebracht. Door de akkerbouwmatige lelieteelt en de contractteelt waarbij vaak meerdere telers hun bollen door een contractteler laten telen, heeft het virus zich razendsnel verspreid onder de lelieteeltbedrijven. Sinds de ontdekking van het virus is veel onderzoek gedaan naar de verspreidingsrisico’s in de bollen en bloementeelt van lelie. De schade bij de telers kan enorm oplopen. Er worden partijen lelies gevonden die 100% besmet zijn naast partijen die virusvrij zijn. Het vermoeden bestaat dat het virus verspreid kan worden door het spoelwater waarmee de lelies schoon gemaakt worden.

De schade kan astronomische vormen aannemen en komt naar voren in de broeierij. Dit kan alleen worden voorkomen door virusvrije partijen te gebruiken. Hier ligt een taak voor de kwekerij in het voorkomen van besmetting en verspreiding. Lelietelers zijn op hun bedrijven proeven aan het doen met het ontsmetten van bollen, machines en kisten om te kijken of ze de verspreiding in hun bedrijf een halt toe kunnen roepen. Om de opgedane kennis uit te wisselen heeft AgriVizier in samenwerking met Flynth, WUR, DLV Plant en DLV Bouw een bijeenkomst georganiseerd. Hieruit bleek dat de aanwezige leliekwekers PlAMV als een groot probleem ervaren. Verspreiding kan niet voorkomen worden, monsteruitslagen zijn onvoorspelbaar en economische schade is groot. Er werd open en eerlijk informatie uitgewisseld, in de overtuiging dat alleen op die manier PlAMV onder de knie te krijgen is.  Veel van de vragen die bij de kwekers leefden konden op de avond direct beantwoord worden door Casper Slootweg (WUR) en Hans Kok (DLV Plant). Er blijft echter nog veel ongewis. Bij het formuleren van de ‘best practise’ zal ook de nu beschikbare onderzoekskennis betrokken worden. Bedrijfshygiëne zal hierin een grote rol spelen, zo was de overtuiging van de aanwezigen. Mogelijk krijgt de bijeenkomst een vervolg in een bijeenkomst of een permanente studieclub.

Inmiddels kunnen we concluderen dat er twee belangrijke verspreidingsroutes voor PlAMV zijn: via de grond en via spoelen/koken en ontsmetten. Naar aanleiding daarvan is een factsheet opgesteld waarin per teeltfase wordt aangegeven welke maatregelen ondernemers kunnen nemen om verspreiding van PlAMV zoveel mogelijk te voorkomen en beheersbaar te maken. 

Het factsheet kunt u downloaden via onderstaande link

 

Bijlage

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...